BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Sebahat KUŞLU
1- ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YÖNELİK HEMŞİRELERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

  Özet  
Tuba KARABEY, Özge YAMAN
2- PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Tuba KARABEY, Özge YAMAN
3- POSTOPERATİF DÖNEMDE TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU KULLANIMI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER