BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Esra SABANCI BARANSEL, Esra KARATAŞ OKYAY
1- COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK VE ANKSİYETE: KARŞILAŞTIRMALI WEB TABANLI BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Ahmet YALÇIN, Barış BAYDEMİR
2- BASKETBOLCULARDA BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER VE ANTRENMAN METODOLOJİSİ

  Özet  
Aslı ÇELİK, Filiz ALTUĞ, Ayşe ÜNAL
3- SAĞLIKLI GENÇLERDE KARE ADIMLAMA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN ALT EKSTREMİTE MOTOR PERFORMANS, KAS KUVVETİ VE KAS KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEK-KÖR, RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

  Özet  
Aslı ERGENE SUNKAR, Nur BALCI, Hilal Uslu TOYGAR
4- HYALÜRONİK ASİDİN PERİODONTAL DURUM VE HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: DERLEME

  Özet  
Ayfer ÖZTÜRK, Tuğçe ORKUN ERKILIÇ, Havva KAÇAN
5- HEMŞİRELIK ÖĞRENCILERINDE YEME BAĞIMLILIĞI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER / FOOD ADDICTION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG NURSING STUDENTS IN TURKEY

  Özet  
Ayşe ÇAMLİ, Lale Sariye AKAN
6- ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YEME BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Ayşe Gülsen TEKER
7- TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN TRENDİ

  Özet  
Ayşe Mücella SOYDAN, Nurten ELKİN, Abdullah Yüksel BARUT
8- BAKIM YÜKÜNÜN YAŞLI BAKIMA ETKİLERİ

  Özet  
Azad Gazi ŞAHİN, Hasan YAŞAR
9- PANDEMİ DÖNEMİNDE MASTODİNİ

  Özet  
Aşkın ŞENTÜRK, Bahar DALKIRAN, Burcu AÇIKGÖZ, İlkay AKSU, Osman AÇIKGÖZ, Müge KİRAY
10- TÜKETİCİ YÜZME EGZERİSİZİ UYGULANAN SIÇANLARDA ARI ZEHRİNİN ETKİLERİ

  Özet  
Burak Gökay YILDIRIM, Muhammet Burak YAVUZ, Arzu BEKLEN
11- TOPLUMUMUZDAKİ DİŞ ETİ HASTALIKLARININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Burak KESE, Gülfidan TOKGÖZ
12- COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ EGZERSIZ DAVRANIŞININ İNCELENMESI

  Özet  
Çağanay SOYSAL
13- GEBELİKTE OMEGA 3 KULLANIMININ PREEKLAMPSİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Çağla PINARLI, Aysel KARADAĞ
14- KALP DAMAR HASTALIKLARINDA YUMURTA DOST MU, DÜŞMAN MI?

  Özet  
Çağla PINARLI, Sevinç YÜCECAN
15- SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI: AKDENİZ DİYETİNİN SIRLARI

  Özet  
Ceren YILDIZ EREN
16- COVID-19 AŞILAMASI VE GEBELİK

  Özet  
Damla GEÇKALAN SOYSAL
17- IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION, VITAMINS AND COVID-19?

  Özet  
Derya BİRİKEN, Nuray YAZIHAN
18- REDÜKTE GLUTATYON UYGULAMASI’NIN KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE İNDÜKLENEN İMMUN HÜCRE OTOFAJİSİNDEKİ KORUYUCU ETKİSİ

  Özet  
Duygu SEVİNÇ YILMAZ, Emrah SEÇER
19- SPOR BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KORONAVİRÜSE (COVID-19) YAKALAMA KAYGILARI İLE BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ebru ÇAĞIL, İndrani KALKAN
20- COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE OBEZİTE VE BESLENMENİN BAĞIŞIKLIK İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Efsun DERİN, Merlinda ALUŞ TOKAT
21- YAŞAM TARZININ PREMENSTRUAL SENDROMA ETKİSİ

  Özet  
Egemen MANCI, İpek AYDIN
22- COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU OLMA DURUMLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ, PSİKOLOJİK SIKINTILARININ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Egemen MANCI, İpek AYDIN
23- COVİD-19 DÖNEMİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK SIKINTININ SPORCU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE BESLENME ALIŞKANLIĞINA ETKİSİ

  Özet  
Emrah SEÇER, Duygu SEVİNÇ YILMAZ
24- COVİD-19 DÖNEMİNDE AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE KAYGI VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

  Özet  
Erhan KARA
25- KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE İSKELET SAĞLIĞI AÇISINDAN ARTİSTİK CİMNASTİK: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK
26- KORYOAMNIYONIT TANISI İLE 16. GEBELİK HAFTASINDA TERMİNASYON YAPILAN PLASENTA PERKREATA OLGUSUNDA UTERUS ALT SEGMENT REZEKSİYONU: OLGU SUNUMU

  Özet  
Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK
27- POSTPARTUM 12. SAATTE GELİŞEN SPONTAN UTERİN RÜPTÜRÜN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Esra GÜNEY, Esra KARATAŞ OKYAY, Tuba UÇAR
28- TRAVMATİK DOĞUM ALGISININ POST-NATAL SONUÇLARI: TRAVMATİK DOĞUM ALGISININ GEBELİKTEN KAÇINMA VE MENTAL SAĞLIK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

  Özet  
Fadime BAYRİ BİNGÖL
29- COVID-19 STRES DÜZEYİNI ETKILEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Fatih KILIÇBAY
30- ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENIYLE YATAN YENIDOĞAN BEBEKLERIN PCR SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Filiz POLAT
31- HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMܒNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ORTOREKSİYA NERVOZA DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Filiz POLAT, Fatma KARASU
32- MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN GÖZÜYLE MENOPOZ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

  Özet  
Gamze BOZKURT, Hasan İŞÇİ, Dilek ÖZTAŞ, Abdullah YILDIZBAŞI, Ergün ERASLAN
33- EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞANLARDA SAĞLIK GÖZETİMİ

  Özet  
Gülfidan TOKGÖZ, Burak KESE
34- SÜPER SÜPER OBEZİTE TANILI BİREYİN FONKSİYONEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ: VAKA SUNUMU

  Özet  
Hatice Gül ANLAR
35- HEALTH BENEFITS OF GINGER IN GASTROINTESTINAL DISEASES

  Özet  
Hatice İKİIŞIK
36- PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞLI YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE

  Özet  
Hulusi Göktuğ GÜRER
37- SERVİKS KANSER ETKENİ HPV VİRÜS AŞILAMASINA GÜNCEL BAKIŞ

  Özet  
Hülya TOSUN
38- PARENTAL RESISTANCE AND SOCIAL AWARENESS ON HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINES

  Özet  
Hüseyin ERDAL
39- ÇOÇUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE VE LEPTİN İLİŞKİSİ

  Özet  
Kübra ARSLAN
40- OTİZMLİ BİREYLERDE AİLE VE SOSYAL ÇEVRE NASIL DÜZENLENMELİ?

  Özet  
Latife Ceyda İRKİN
41- EVALUATION OF SARDINE (SARDINA PILCHARDUS, WALBAUM 1792) CAUGHT FROM THE ÇANAKKALE STRAIT IN TERMS OF CONSUMABILITY AND HEALTH

  Özet  
Latife Ceyda İRKİN
42- EVALUATION OF THE NUTRITION FREQUENCY WITH SHELLFISH IN TERMS OF HUMAN HEALTH

  Özet  
M. Salih TAN, Ebru YILDIRIM
43- PES PLANUSU OLAN ERKEKLERDE DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mehmet Semih DEMİRTAŞ
44- KALICI ORGANİK KIRLETİCİLER VE ÇOCUK SAĞLIĞI

  Özet  
Mehtap KIZILKAYA, Nükhet BALLIEL, Kerime Derya BEYDAĞ
45- ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL DURUMLARININ VE AİLE İŞLEVLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Melike EĞER AYDOĞMUŞ
46- YAŞLILIKTA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ YAŞ AYRIMCILIĞININ OLUMSUZ ETKİLERİ: ÖZYETERLİLİK, CİNSİYET VE YAŞ PERSPEKTİFİNDEN

  Özet  
Merve DOYRANLI, Burcu YEŞİLKAYA
47- YETİŞKİNLERDE YEME ARZUSU VE DİYET KALİTESİ DÜZEYİNİN BESLENME DURUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Nazife AKAN, Behire SANÇAR
48- KADINLARIN ÜRİNER İNKONTINANS YAŞAMA DURUMLARI VE İNKONTINANSA YÖNELIK TUTUMLARI: MERSIN İLI ÖRNEĞI

  Özet  
Nurten ELKİN
49- PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

  Özet  
Seda ÇAKMAK, Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN
50- BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA BESLENMENİN ETKİSİ

  Özet  
Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
51- PANDEMİ SÜRECININ BIREYLERIN FIZIKSEL AKTIVITE, YAŞAM KALITESI VE UYKU KALITESINE ETKISI

  Özet  
Serenay BENDER, Başak ÖNEY
52- ADÖLESAN DÖNEMDE BESLENME SORUNLARI

  Özet  
Sevil KARAHAN YILMAZ
53- 0-12 AY ARASI BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BESLENMESİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK
54- KETOJENİK DİYET VE KETOJENİK DİYETİN EPİLEPSİ VE KANSER ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Tunay DİLİCAN, Barış BAYDEMİR
55- PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKELERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Umut DOLU, Asiye Filiz ÇAMLIGÜNEY
56- SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KULLANIMININ İZOMETRİK KAS KUVVETİNE ETKİSİ

  Özet  
Veysi CİRASUN, Barış BAYDEMİR
57- SPORCU BESLENMESİNDE YAZINSAL BİR DERLEME

  Özet  
İsmail Hakkı DEMİR, Deniz ORUÇ, Serap BAYRAM
58- GEMİ ADAMLARINDA YAŞAM KALİTESİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Zeynep BAHADIR AGCE
59- CROSS-CULTURAL ADAPTATION, RELIABILITY AND VALIDITY OF A TURKISH VERSION OF THE OCCUPATIONAL BALANCE QUESTIONNAIRE (OB-QUEST)

  Özet  
Zeynep BAHADIR AGCE
60- TİP 2 DIYABET HASTASI OLAN BIREYLERIN COVID19 SÜRECINDE ROL/AKTIVITE DENGESININ DEPRESYON, ANKSIYETE, STRES VE UYKU KALITESI ILE İLIŞKISININ İNCELENMESI

  Özet  
Zeynep ÇAVDAR, Başak ÖNEY
61- BAĞIRSAK KANSERLERİNDE ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME

  Özet  
Özde DEPRELİ, Zafer ERDEN
62- MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE OMUZ ROTATOR KAS KUVVETİ İLE PROPRİOSEPSİYON DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Özlem ÇAKIROĞLU, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
63- MEKANİK BOYUN AĞRISINDA NÖROMÜSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN AĞRI,YAŞAM KALİTESİ, UYKU KALİTESİ, KİNEZYOFOBİ VE BOYUN KAS ENDURANSI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

  Özet  
Özlem Özgür GÜRSOY
64- MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Muhammet Burak YAVUZ, Nichal SALI, Arzu BEKLEN
1- SİGARANIN DİŞ ETİ ESTETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ BÖR
2- REPRODÜKTİF ÇAĞDAKİ KADINLARDA OVER REZERVİNE GÖRE PAP-SMEAR SONUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

  Özet  
Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ BÖR
3- MENAPOZA GİRME YAŞI MEME ULTRASONOGRAFİ SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?

  Özet