BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül KAYA İMREK, Pınar YILMAZ EKER
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN BİREYLERDE KİNEZYOFOBİYİ ENGELLEYEN GİRİŞİMLER – KANITLARIN İNCELENMESİ
 
Total diz artroplastisi günümüzde konservatif tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda yaygın olarak uygulanan cerrahi yöntemlerden biridir. Hastalarda ağrı, yürüme kısıtlılığı, fonksiyonellikte ve yaşam kalitesinde azalma ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorlanma gibi durumlarda total diz artroplastisinin olumlu sonuçları olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte hareket korkusu olarak adlandırılan kinezyofobi cerrahi hastalarında sık karşılaşılan bir durumdur özellikle eklem cerrahisi sonrası hastalarda kinezyofobi daha sık görülmektedir. Bu çalışma total diz artroplastisi uygulanan bireylerde kinezyofobiyi engelleyen girişimlerin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla yapıldı. Araştırma, 2018-2023 yılları arasında total diz artroplastisi uygulanan bireylerde kinezyofobiyi engelleyen yöntemleri inceleyen randomize kontrollü çalışmaların değerlendirmesini içermektedir. Çalışmaya dahil edilen yayınlar 9 Ekim – 27 Ekim 2023 tarihleri arasında “total diz artroplastisi”, “total diz protezi”, “kinezyofobi”, “hareket korkusu” anahtar kelimeleri ile PubMed, Google Scholar, ScienceDirect ve Scopus veritabanları taranarak elde edildi. Açık erişim izni olan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 6 tane randomize kontrollü çalışma incelendi. Çalışmada farmakolojik tedavilerin yanı sıra, bilişsel davranışçı terapi uygulaması, elastik bant ve relaksasyon egzersizleri yaptırılması, hastalara komedi filmi izletilmesi ve meditasyon müziği dinletilmesi, hafif sedasyon yerine derin sedasyon yapan anestetik ajan kullanılması ve zihinsel süreçleri kullanan kademeli motor imgeleme yöntemlerinin kullanılmasının total diz artroplastisi uygulanan bireylerde kinezyofobiyi engellediği sonucuna varıldı. Elde edilen bu veriler doğrultusunda, total diz artroplastisi hastalarının bakım sürecinde kanıt temelli olan non-farmakolojik yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. ORCID NO: 0009-0002-4093-9787

Anahtar Kelimeler: Hareket korkusu, Kanıta dayalı uygulama, Kinezyofobi, Total diz artroplastisi, Total diz protezi. 


Keywords: