BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar KARA, Evşen NAZİK
KADINLARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
 
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını kontrol edebilmesi, günlük aktivitelerini düzenlerken kendi sağlık durumuna uygun davranışları seçmesidir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, bireyin beslenmede, stres yönetiminde, düzenli egzersizde, manevi gelişimde ve kişilerarası ilişkilerde dengeyi yakalayabilmesi, sağlığını korumada ve geliştirmede sorumluluk almasıdır. Sağlığı geliştirici davranışların kullanılması hastalıklardan korunmada, erken tanı yöntemlerinin kullanılmasında ve sağlığın sürdürülmesinde temel oluşturmaktadır. Araştırmalar sağlıklı yaşam biçimi davranışları mental sağlık sorunlarına karşı koruyucu bir faktör olduğunu, kronik hastalıklardan korunmaya uygulamalarını ve yaşam süresinin ve yaşam kalitesinin arttırdığını bildirmektedir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, bireylerin sağlığını tehdit eden unsurlara ve koruyucu önlemlere karşı tercih ettiği tutum ve davranışları göstermektedir. Bu bağlamda, toplumun önemli bir bölümü oluşturan ve üreme çağı dönemde sayısız sağlık riskleri taşıyan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları önem taşımaktadır. Adölesan evrede, gebelikte, doğum sonrasında, menopozda ve klimakterik dönemde kadınların biyolojik ve pisko-sosyo-kültürel etkenler nedeniyle sağlıkları risk altındadır. Kadın sağlığı göstergeleri, bir toplumun genel ve sosyal sağlığının en önemli göstergelerinden biri olup, kadınların yaşamlarını doğrudan etkileyen öneme sahiptir. Bu çerçevede, kadın sağlığının yükseltilmesine ilişkin bakım önceliklerinin her kadında değerlendirilmesi ve etkili girişimlerin yapılabilmesi için; üreme çağı öncesinden sonrasına kadar kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarıyla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu derlemede, kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkındaki mevcut durumun sunulması amaçlanmıştır. ORCID NO: 0000-0001-6710-6713, 0000-0001-5464-4467

Anahtar Kelimeler: Kadın, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Sağlığı Geliştirici Davranışlar, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: