BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Belma TOPTAŞ ACAR, Gonca BURAN
HİPNOEMZİRME UYGULAMASININ ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRMAYA ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME
 
Bu araştırma hipnoemzirme uygulamasının anne sütü üretimini arttırmaya etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Sistematik derleme niteliğinde olan çalışmada 2018-2023 (son 5 yıl) tarihleri arasında, İngilizce olarak yayınlanan, tam metnine ulaşılan ve dâhil edilme kriterlerini karşılayan 2 randomize kontrollü deneysel çalışma ve 5 yarı deneysel çalışma olmak üzere toplam 7 araştırma yer almıştır. Çalışma ile ilgili taramalar, 12 Ekim – 4 Kasım 2023 tarihleri arasında, Web of Science, PubMed, Scopus, Google Akademik, Cochrane ve EBSCOhost veri tabanlarında gerçekleştirilmiştir. Bu veri tabanlarında, “hypno and breastfeeding, hypno and lactation, hypno and breast milk production, hypnobreastfeeding, hypnobreastfeeding and breast milk production, hypnobreastfeeding and lactation” anahtar kelimeleri taranmıştır. Çalışmanın yapılması ve raporunun hazırlanmasında; Sistematik İnceleme ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) 2020 protokolü takip edilmiştir. Sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların metodolojik kalitesi Joanna Briggs Institute tarafından yayınlanan kontrol listeleri ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde anlatı sentezi (narrative synthesis) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına bakıldığında; araştırmaların tamamında hipnoemzirme uygulamasının anne sütü üretimini arttırdığı görülmüştür. Hipnoemzirme tekniği son yıllarda büyük ilgi görmekte ve kullanımı giderek artmaya başlamaktadır. Sağlık profesyonelleri emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Anne sütü üretimini arttırmaya yönelik uygulamalar kapsamında hipnoemzirme uygulanabileceği konusunda sağlık profesyonellerine farkındalık eğitimleri verilmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0003-3070-9208, 0000-0001-9082-553X

Anahtar Kelimeler: Hipnoemzirme, Laktasyon, Anne Sütü Üretimi, Randomize Kontrollü Çalışma 


Keywords: