BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ERTAŞ, Feride ÇEVİK
ÇOCUKLARDA ÜÇÜNCÜ EL SİGARA DUMANI MARUZİYETİ
 
Sigara kullanımı kişiye, ailesine, çevresine ve daha geniş kapsamda topluma yansıyan birçok zararları içeren en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sigara kullanımı, ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. Her yıl sigara tüketiminden dolayı yaklaşık 7,1 milyon ölüm olmaktadır. Ülkemizde erkekler arasındaki sigara içme prevalansının yüksek olmasından (%64) ve kadınlarda sigara kullanma oranlarının gün geçtşkçe artmasından dolayı, çocukların ev ortamında pasif sigara dumanına maruz kalmalarının tehlikeli boyutlarda olabileceği bildirilmektedir. Ev ortamındaki çevresel sigara dumanından en fazla etkilenenler şüphesiz bebekler ve çocuklardır. Çünkü, bağışıklık sistemi ve solunum sistemi henüz gelişmekte ve nefes alış veriş hızı yetişkinlere göre daha fazladır. Son yıllarda sigara dumanına maruz kalma riskinin içilen sigara söndüğünde sona ermediği ve sigara aktif olarak içilmiyor olsa dahi maruziyetin devam ettiği ortaya atılmıştır. Sigara içenlerin sigara içmeyenlerden ayrılmasının, havanın temizlenmesi ve ortamın havalandırılmasının sigara dumanına maruz kalmayı ortadan kaldırmadığı kanıtlanmıştır. ÜESD “Sigara söndürüldükten sonra kalan artık tütün dumanının ortamdaki yüzeylere sinmesi sonucu ortaya çıkan maruziyet” olarak tanımlanmaktadır. Sigara içilen bir ortamı havalandırmanın veya ortamda bulunan yüzeyleri silmenin sigara dumanına ait kalıntıları tam anlamıyla gidermediği ve ÜESD’nin çok uzun sürelerde kalabildiği gösterilmiştir. Ayrıca yüzeyler tarafından emilen kalıntı nikotinin ortamdaki nitröz asitle tepkimesi sonucu, aktif içilen sigara dumanında bulunmayan bazı güçlü karsinojen maddeleri oluşturduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; toplumumuzda henüz yeni bir kavram olan ÜESD maruziyeti hakkındaki bilgi ve inançların ne olduğunu belirlemek ve tütünle mücadele çalışmalarına ÜESD maruziyetinin önlenmesine yönelik faaliyetleri de eklemek yararlı olacaktır. ORCID NO: 0000-0001-6799-7050

Anahtar Kelimeler: Sigara Dumanı, Üçüncü El, Maruziyet, Çocuk Sağlığı 


Keywords: