KOMİTE VE KURULLAR

 KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi "Dekan")

 

DÜZENLEME KURULU ve BAŞKANI

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Sinan KOPUZLU

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Dr. Öğr. Üye. Semra ELMAS

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Hasan Basri KORUKLUOĞLU

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yusuf ÇİFCİ