KOMİTE VE KURULLAR

 KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Sinan KOPUZLU

 

SEKRETERYA

Prof. Dr. Michael KUYUCU

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üye. Semra ELMAS

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Gökhan MACİT

Av. Onur BAYKAN

Av. Saltuk Buğra SON