BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KURTBEYOĞLU
ANNE SÜTÜ VE KRONONÜTRİSYON
 
Yaşamın ilk 6 ayı boyunca bebek beslenmesinin tek kaynağının anne sütü olması ve uygun katı besinler eklendiğinde en az 1 yıl boyunca anne sütüyle beslenmeye devam edilmesi önerilmektedir. Anne sütünün sağılması, hazırlanması ve saklanmasına ilişkin öneriler bilinmekle birlikte anne sütünün bileşiminin gün içinde değiştiği göz ardı edilmektedir. Son araştırmalar, anne sütünün, bebeklere günün saati bilgisini iletmek için evrimsel süreçler tarafından formüle edilen güçlü bir “kronobeslenme” biçimi olabileceğini öne sürmektedir. Anne sütü, gün içinde daha yüksek düzeyde kortizol ve bebeklerde uyanıklığı, beslenme davranışını ve katabolik süreçleri teşvik eden amino asitler içermektedir. Gece ise tam tersine, bu aktiviteyi teşvik eden bileşikleri düşük seviyelerde içermekte; bunun yerine uykuyu teşvik eden, sindirimi rahatlatan ve hücre restorasyonunu destekleyen melatonin ve triptofanı yüksek seviyelerde sağlamaktadır. Bebekler doğrudan memeden beslendiklerinde, annenin günlük ritimlerine ve potansiyel olarak aydınlık-karanlık döngüleri gibi diğer günlük sirkadiyen ritme uyan sütün faydalarından yararlanırlar. Ancak sanayileşmiş toplumlardaki çoğu bebek, daha önce pompa ile sağılan ve daha sonra kullanmak üzere dondurulan veya buzdolabında saklanan sütü tüketmektedir. Bebeklik dönemi, sirkadiyen programlama için önemli bir aşamayı temsil eder ve anne sütü, istikrarlı sirkadiyen ritimlerin gelişimini kolaylaştırmaya yardımcı olacak şekilde evrimleşmiş olabilir. Bu nedenle, yanlış zamanlanmış anne sütünün sirkadiyen ritimlerin gelişimini bozabileceği veya geciktirebileceği, bunun da bebek uykusu ve sağlığı üzerinde potansiyel olarak önemli etkiler yaratabileceğini düşündürmektedir. ORCID NO: 0000-0003-0980-4868

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Krononütrisyon, Bebek sağlığı 


Keywords: