BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge SAKARYA ÇINKI
AKTİF YAŞLANMADA MEŞGULİYET TERAPİSİNİN ROLÜ VE ÖRNEK UYGULAMALAR
 
Yaşlanmayla birlikte birçok işlevde yavaşlama görülmektedir. Bu durum yaşlı bireyin zamanla pek çok alanda pasifleşmesine neden olmaktadır. Hem pasiflikten kaçınmak hem de gelişim alanlarındaki işlev kaybını en aza indirmek için yaşlı bireylerin meşguliyetlerini arttırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yaşlılarda el becerileri ve günlük yaşam aktivitelerindeki yeterlilik düzeylerinin tespit edilmesi ve bu yeterlilik alanlarının desteklenmesi gerekmektedir. Yaşlının bu becerilerini fark etmesini sağlamak ve becerilerini sürdürmesine yardımcı olmak, yaşlının özgüveninin artmasını ve topluma katılımını sağlar. Bu meşguliyetler bireylerin geçmişten getirdikleri ilgi alanlarına göre veya ihtiyaçlarına uygun olabilmektedir. Özellikle kaliteli vakit sayısının arttırılması yaşlı bireyin aktif yaşlanma sürecine olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda yaşlı bireylerin yaşlanma sürecinde bağımsız yaşamını sürdürebilmesini desteklemek, özdenetimini arttırmak, konsantrasyon ve iletişim yeteneğini geliştirmek veya iyileştirmek amacıyla bir tedavi yöntemi olarak “Meşguliyet Terapisi” uygulanmaktadır. Terapi sürecinde yaşlı bireylerle fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik-duygusal odaklı aktivite ve uygulamalar yapılabilmektedir. Önemli olan husus bu aktivite ve uygulamaların planlanma süreci, bireyin yeterlik ve ihtiyaçlarına uygunluğu ve en önemlisi yaşlı bireyin sürece gönüllü katılımıdır. Bu çalışma kapsamında Meşguliyet Terapisi’ni uygulama süreci ve uygulamalara dahil edilebilecek aktivite ve uygulama örneklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Sürece başlarken yapılacaklar ve dikkat edilmesi gereken hususlara adım adım değinilmiş olup planlama aşamasında uygulanabilecek ölçek ve testler, örnek tanılama formları, uygulamalar ve dört oturumluk bir uygulama örneğine yer verilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-0035-0302

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, aktif yaşlanma, meşguliyet terapisi, uygulama. 


Keywords: