BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep YOSUNKAYA, Emine YASSIBAŞ
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ BESİN SEÇİMİ VE ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Sosyal medya bireylerin birbirleriyle iletişim kurabilmelerini, duygu ve düşüncelerini paylaşabilmelerini, çeşitli konularda bilgi edinebilmelerini ve paylaşım yapabilmelerini sağlayan çevrim içi araçlar olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde dijitalleşme ve sosyal medya kullanımı gittikçe artmakta olup sosyal medya hem halk hem de sağlık profesyonelleri tarafından sağlığa ilişkin bilgileri aramak veya paylaşmak için bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Besin seçimi; kişisel, çevresel ve sosyal faktörlerden etkilenen değişken, çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Bireylerin beslenme alışkanlıkları ve besin seçimleri de sosyal medyadan etkilenmektedir. Son yıllarda sosyal medya; beslenme ile ilgili konularda tavsiye, görsel ve video paylaşmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Beslenmeyle ilgili yanıltıcı bilgiler, idealleştirilmiş vücutlar, beslenme ve diyet önerileri ile ilgili paylaşımların sosyal medyada gittikçe yaygınlaşmasının bireyleri yanlış beslenme alışkanlıkları geliştirmeye yönlendirebileceği, obezite ve yeme bozukluklarına neden olabileceği belirtilmekte olup sosyal medya kullanımı ortoreksiya nervoza eğilimi ile de ilişkilendirilmektedir. Ortoreksiya nervoza sağlıklı beslenme ile patolojik düzeyde meşguliyet olarak ifade edilmektedir. Ortoreksiya nervozalı bireylerde sağlıkla ve besinlerle aşırı meşguliyet ve katı diyet kısıtlamaları gözlenmekte olup genellikle diyet kısıtlamasına kaygı, stres, depresyon ve kompulsif davranışlar eşlik etmektedir. Ortoreksiya nervoza yaşam kalitesinin ve sosyalliğin azalmasına, yetersiz beslenme, aşırı vücut ağırlığı kaybı ve buna bağlı gelişebilecek hastalıklara neden olabilmektedir. Günümüzde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medyada beslenme ve diyet önerileri ile ilgili yapılan paylaşımların artması nedeniyle sosyal medyanın besin seçimi ve ortoreksiya nervoza eğilimi üzerine etkisini inceleyen daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. ORCID NO: 0009-0007-4043-5905

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Besin Seçimi, Ortoreksiya Nervoza 


Keywords: