BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem KOÇAŞ, Arzu KARAKAYA
DEPREM SONRASI ERGENLERDE SORUNLU İNTERNET KULLANIMI
 
Dünya genelinde görülen deprem, bireyleri sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden olumsuz etkileyen bir doğal afettir. Depremin görülme sıklığı artmıştır. Bireyler deprem anında ve deprem sonrasında zorlu süreçler yaşamaktadır. Deprem sonrası bireyler yakınlarını, evlerini, işlerini kaybetme gibi zorlu süreçler yaşamakta ve birçok acıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum bireylerde travma sonrası stres belirtileri (TSSB) ortaya çıkarmaktadır. TSSB, travma ve stres sonrası oluşan kalıcı bozukluklardır. Birey uzun süre kendine gelememekte ve sürekli o anı yaşamaktadır. Deprem sonrası oluşan TSSB bireyler sürekli sallanıyormuş gibi hissetmekte ve anı tekrar tekrar yaşamaktadır. Deprem sonrası hayatta kalan ergenler TSSB sıkça yaşayan grupta yer almaktadır. Ergenler acılarını azaltmak için sorunlu internet kullanımına yönelmektedir. İnternet kullanımının oyun oynama, araştırma yapma, sosyalleşme, iletişim gibi olumlu yönleri olsa da internet kullanımının zamanın yönetilememesi, zararlı alışkanlıkları beraberinde getirmesi, kontrolsüz kullanım, siber saldırı gibi olumsuz yönleri de vardır. Tüm bu olumsuz yönler sorunlu internet kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Sorunlu internet kullanımı bireylerde depresyon, stres, yalnızlık, öfke gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olmaktadır. Bu çerçevede araştırma da deprem sonrası ergenlerde sorunlu internet kullanımı literatürünün detaylı bir şekilde incelemesi amaçlanmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde ergenler için deprem sonrası travmanın sorunlu internet kullanımına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç çerçevesinde ergenlerin farklı etkinliklere yönlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Travma, Ergenler, Sorunlu İnternet Kullanımı 


Keywords: