BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra HÖKELEK, Emine YASSIBAŞ
KİSTİK FİBROZİSLİ BİREYLERDE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FAZ AÇISI KULLANIMI
 
Kistik fibrozis klorür, bikarbonat ve diğer moleküller için bir kanal olan kistik fibrozis transmembran regülatör proteinini kodlayan genin mutasyonundan kaynaklanan otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Kistik fibrozis transmembran iletkenlik düzenleyici, akciğer ve pankreasın epitel yüzeylerinin normal işleyişi için gerekli olan klorür taşınmasının sürdürülmesinde önemli bir iyon kanalıdır. Kanaldaki işlev bozukluğu ile azalan klorür taşınması, kanal tıkanıklığına neden olan mukozal sekresyonlara yol açar. Meydana gelen değişiklikler, beslenme durumunu, solunum fonksiyonunu ve egzersiz kapasitesini bozan tekrarlayan enfeksiyonlara ve inflamatuvar süreçlere neden olur. Kistik fibrozis tedavisinin bileşenleri ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, fizyoterapi ve tıbbi beslenme tedavisidir. Optimal düzeyde büyüme ve gelişmenin sağlanması, tedavinin etkinliğinin artırılması, malnütrisyonun önlenmesi, yaşam kalitesinin ve sağ kalım oranının artırılması için kistik fibroziste tıbbi beslenme tedavisi büyük önem taşımaktadır. Uygun tıbbi beslenme tedavisinin sağlanması ve sürdürülmesi için bireylerin beslenme durumunun doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Faz açısı, hücre membranlarının oluşturduğu direnç olan reaktansın, hücre içi ve hücre dışı sıvıların oluşturduğu direnç olan rezistansa bölümünün arktanjantının 57,296’nın çarpılması ile hesaplanan, hücresel sağlığın ve genel sağlık durumunun göstergesi olan bir biyoelektrik impedans analizi parametresidir. Faz açısı özellikle hastalıklara ve beslenme yetersizliğine bağlı olarak normalden daha düşük olabilmektedir. Bu durumun faz açısının kanser, böbrek, karaciğer ve geriatrik hastalıkların prognozunun ve mortalitesinin tahmininde bir belirteç olabileceği belirtilmektedir. Kistik fibrozis, beslenme durumunu doğrudan etkileyebilen bir hastalık olduğu için faz açısının beslenme durumunun değerlendirilmesinde iyi bir gösterge olabileceği düşünülmektedir. Ancak kistik fibrozisli bireylerin beslenme durumunun değerlendirilmesinde faz açısının iyi bir gösterge olarak kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili daha fazla ve kapsamlı çalışmaya ihtiyaç vardır. ORCID NO: 0009-0001-5604-9765

Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, Beslenme durumu, Faz açısı 


Keywords: