BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feyza ALTINDAL, Nihal BÜKER
YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ
 
Yaşlanma, fizyolojik ve fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesinde azalma ile ilişkili süreçtir. Bu süreç ilerleyici ve geri döndürülemez olarak tanımlanmaktadır, uzun yaşam süresi yanında dezavantajlarını da beraberinde getirir. Alt ekstremitelerin kas kuvvet ve koordinasyonunda azalma, yürüme ve denge kontrolünü bozarak yaşlılarda fiziksel işlev bozukluğunu meydana getirir. Bilişsel işlevlerin azalmasıyla birlikte, düşme riski artar. Yaşlanma, insan vücudunun hem fiziksel hem de bilişsel işlevlerinde bir azalma ile ilişkilidir ve bu aynı zamanda yaşa bağlı hastalıkların ortaya çıkma olasılığını da içerir. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersizin yaşlı yetişkinlerde genel sağlık ve yaşam kalitesi üzerine faydaları görülmektedir ve bu faydalar kronik hastalığı olan bireylerde özellikle belirgindir. Fiziksel aktivite ve egzersiz, yaşlıları hareketli ve bağımsız tutarak fiziksel ve zihinsel işlevlerin iyileştirilmesini sağlayarak kronik hastalıkların sağladığı etkileri tersine çevirmede yardımcı olur. Yaşlılıkta baskın olan hareketsiz yaşam tarzı, sağlık sorunlarının, hastalıkların ve kırılganlığın erken başlamasına sebep olmaktadır. Kanıtlar, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı ve kırılgan yaşlılar için güvenli olduğunu ve önemli kardiyovasküler ve metabolik hastalıklara, obeziteye, düşmelere, bilişsel bozukluklara, osteoporoza ve kas zayıflığına yakalanma riskini azalttığını göstermektedir. Kılavuzlar, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite ve haftada en az iki gün kas kuvvetlendirme egzersizlerini önermektedir. Yaşlı yetişkinler fiziksel aktivitenin faydaları konusunda bilinçlendirilmeli ve fiziksel aktivite/egzersiz programına katılmalarına teşvik edilmelidir. ORCID NO: 0000-0001-7181-0906

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Yaşlı 


Keywords: