BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU, Serkan USGU
SÖZEL GERİBİLDİRİMLİ İLE GÖRSEL EGZERSİZ PROGRAMLARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ VE KATILIMA OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu çalışma sözel geri bildirimli ile görsel egzersiz programlarının fiziksel uygunluk parametreleri ve bireylerin katılıma olan etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya 18-35 yaş aralığında olan 51 sedanter birey katıldı. Bireyler basit rastgele yöntem ile görsel geri bildirim egzersiz grubu (yaş ortalaması 20,18±1,13), fizyoterapist eşliğinde egzersiz grubu(yaş ortalaması 19,94±1,12) ve ev egzersiz grubu (yaş ortalaması 19,93±1,21) şeklinde 3 gruba ayrıldı. Çalışmamızda alt ekstremitede önceden belirlenen egzersiz programı 8 hafta boyunca haftada 3 gün olacak şekilde uygulandı. 3 set 10 tekrar şeklinde başlayan egzersizler, 4.hafta başında 3 set 15 tekrar, 8.hafta başında 3 set 20 tekrar şeklinde uygulandı. Uygulanan egzersiz programı; squat, single leg squat, side squat, unilateral step-up ve side step-up olmak üzere alt ekstremite kapalı kinetik zincir egzersizleri şeklindeydi. Çalışma öncesi bireylerin demografik bilgileri ve fiziksel özellikleri kaydedildi. Quadriceps 0°-45°-90° açılarda, gluteus medius, hamstring kaslarında dinanometre ile kas kuvveti, otur-uzan testi ve topuk-kalça mesafesi ile esneklik, flamingo denge testi ile statik denge, Y-denge testi ile dinamik denge, üç-adım öne ve yana sıçrama testi ile ise çeviklik çalışma öncesi ve sonrası değerlendirildi. Çalışma öncesinde grupların fiziksel özellikleri ve değerlendirilen tüm parametreleri benzerdi (p>0,05). Çalışma sonucunda görsel geri bildirim egzersiz grubunda çeviklik ve dinamik denge hariç diğer tüm parametrelerde artış görüldü. (p<0,05). Fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapan grupta çeviklik (üç adım öne sıçrama) ve dinamik denge hariç diğer tüm parametrelerde artış görüldü. Ev egzersizi grubunda esneklik (topuk-kalça mesafesi), çeviklik, dinamik denge parametreleri hariç diğer parametrelerde artış görüldü. Genel olarak bakıldığında tüm parametrelerde gruplar arası sonuçlar benzerdi. (p>0,05) Ayrıca grupların katılımına baktığımızda, görsel geri bildirimli ya da fizyoterapist eşliğinde sözel geri bildirimli grupların egzersize katılım oranları benzerdi. (p>0,05) Sonuç olarak uyguladığımız egzersizler, hem sözel geri bildirimli fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapan grupta hem görsel geri bildirim egzersiz grubunda hem de ev egzersiz grubunda fiziksel uygunluk parametrelerine katkı sağlamışlardır ve gruplar arasında anlamlı farklar oluşmamıştır. Her üç egzersiz şekli de fiziksel uygunluk parametreleri açısından önerilebilir. "Bu çalışma birinci sırada yer alan tezinden üretilmiştir. ORCID ID:0000-0002-5910-263X)

Anahtar Kelimeler: Görsel geri bildirimli egzersiz, Ev egzersizi, Fiziksel uygunluk, Sözel geri bildirimli egzersiz 


Keywords: