BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem KOÇAŞ, Erçen Büşra OYMAN
SAĞLIKTA DİJITAL DÖNÜŞÜM EKSENINDE MS’DE DENGE BOZUKLUĞU
 
Dijitalleşme çağı sağlık alanında devrim yaratmıştır. Birçok hastalığın teşhis, tanı ve tedavisinde kolaylık sağlamıştır. M-Sağlık uygulamaları, sanal gerçeklik, yapay zekâ, tele-tıp, tele radyoloji gibi hastalıkların takibinde erken tanı ve teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Sağlık alanında dijitalleşme obezite, kronik hastalıklar, solunum yolu, Multipl Skleroz (MS) gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. MS, kronik bir hastalık olup merkezi sinir sistemini etkiler ve dünya çapında genç yetişkinlerde en yaygın travmatik olmayan sakatlık nedenidir. MS hastalığı bireyleri sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan etkilemektedir. MS nedeni ile beyin, spinal kord ve optik sinirlerde meydana gelen lezyonlar hastada denge problemi, yürüyüş bozukluğu ve düşme problemlerine neden olur. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte Santral Sinir Sisteminin farklı bölgelerinde tutulumlar görülür. Motor zayıflık, spastisite ve yorgunluğun yanı sıra duyu, koordinasyon, biliş, görme ve mesane fonksiyonlarında da bozukluk meydana gelir. MS kullanılan tıbbi tedaviler, ilaç tedavisi ve fizik tedavi olarak ayırılabilir. Hastalığın konvensiyonel tedavisinde kas germe, spastisite inhibisyon yöntemleri, kas kuvvetlendirme ve duyu tedavileri uygulanır. Fakat günümüzde teknolojinin gelişmesi sayesinde Sanal Gerçeklik, Yapay Zekâ gibi teknolojik tedavi yöntemleri hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle denge ve yürüyüş tedavisinde ayrıca ev rehabilitasyon sürecinde de Sanal Gerçeklik tedavisi sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Çalışmada, MS hastalığı sağlıkta dijital dönüşüm ekseninde literatürün detaylı bir şekilde incelemesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, sağlıkta dijitalleşme MS hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerin gelişmesini sağlamıştır. Özellikle Sanal Gerçeklik tedavisi sayesinde hastalığın tedavisi hem ev hem rehabilitasyon merkezinde daha kontrollü, kolay ve hastanın katılımını artıracak duruma gelmiştir. Sağlıkta dijital dönüşüm bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişmişim ve daha etkin sağlık hizmeti sağlayarak yaşam kalitelerinin artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Sağlıkta Dijital Dönüşüm, MS, MS'de Denge Bozukluğu 


Keywords: