BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Beyzanur DİKMEN, Meral SERTEL
1- HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ETKİLENMİŞ TARAF ÖN KOL EKSTANSÖR KASLARINA VİBRASYON VE KİNEZYOLOJİK BANT UYGULAMALARININ EL BECERİLERİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Birgül ARSLANOĞLU, Mustafa İLERİ, Alpere SARI, Özge KARATUĞ, Cansu BAŞAR
2- COVİD-19 PANDEMİSİNDE ÇEVİRİMİÇİ DERSLERİNE DEVAM EDEN KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN İRDELENMESİ

  Özet  
Burcu ATEŞ ÖZCAN, İrem Serra PEKŞEN
3- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENME BİLGİSİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Cemal Çağatay DUYULER, Dilek SEVİMLİ
4- SEKİZ HAFTALIK FONKSİYONEL ANTRENMANIN ÜÇ FARKLI YAŞ GRUBUNDAKİ ERKEK BASKETBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ÇEVİKLİK PERFORMANSINA ETKİSİ

  Özet  
Dilek SEVİMLİ, Fatma BOZGÜNEY
5- ADÖLESAN ÇOCUKLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNE COVID-19 PANDEMİSİNİN 1 YILLIK ETKİSİ

  Özet  
Dilek SEVİMLİ, Beyza Ecem NEVRUZ
6- COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE 65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN FİZİKSEL VE MENTAL SAĞLIKLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Dilek SEVİMLİ, Tuğba ULUER
7- COVİD-19 PANDEMİSİNİN KONTAK/NONKONTAK ADÖLESAN SPORCULARIN SPORDAN ZEVK ALMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Duygu ILGIN, Hayriye Kul KARAALİ, Ozlem OZCAN
8- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SEDANTER ZAMAN VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

  Özet  
Elif Münire GÖDE, Asghar AMANPOUR, Melike ŞARE, Fatma ÇELİK
9- DETERMINING THE FACTORS OF THE HEALTH EFFECTS OF ESSENTIAL OIL APPLICATIONS IN AROMATHERAPY

  Özet  
Fatih KILIÇBAY, Salih GÜLER, Melike Sezgin EVİM, Yeşim ÖZARDA, Birol BAYTAN, Adalet Meral GÜNEŞ
10- BURSA İLİ'NDE 1-16 YAŞ ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ PREVALANSI

  Özet  
Filiz ERSÖĞÜTÇÜ, Nurdilan ŞENER
11- PREMENSTRUAL DİSFORİK BOZUKLUK VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

  Özet  
Hülya ÇİÇEK ACAR
12- COVID-19 PANDEMİSİNDE DİJİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ

  Özet  
Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
13- COVID-19 PANDEMİSİNDE KADINLARDA RUH SAĞLIĞI SORUNLARI VE TEMEL HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

  Özet  
Hüseyin ERDAL
14- PERFLORLU BİLEŞİKLERİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Hüseyin ERDAL, Şana SUNGUR, Muaz KÖROĞLU, Faruk TURGUT
15- KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ FARKLI EVRELERİNDE SERUM PERFLOROOKTANOİK ASİT (PFOA) VE PERFLOROOKTAN SÜLFONİK ASİT (PFOS) DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Melike ŞARE, Asghar AMANPOUR, Elif Münire GÖDE, Fatma ÇELİK
16- YO-YO SYNDROME

  Özet  
Melis TARLACI, Kamil TEMİZYÜREK
17- SERVİKS KANSERİNİN RADYOTERAPİSİNDE IMRT VE VMAT TEKNİKLERİNİN DOZİMETRİK KARŞILAŞTIRMASI

  Özet  
Nurdilan ŞENER, Filiz ERSÖĞÜTÇÜ
18- GEBELİKTE ALKOL KULLANIMINDA DANIŞMANLIK

  Özet  
Nuri ERDEMİR, Sümeyye ERDEMİR
19- KADINLARDA YAŞAM DOYUMU DÜZEYİNİN ANKSİYETE VE STRES DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Nuri ERDEMİR, Sümeyye ERDEMİR
20- YETİŞKİN BİREYLERİN DEPRESYON VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Pınar BAYHAN, Emin DEMİR, Sena ÖZ
21- PANDEMİ SÜRECİNDE EBEVEYNLERİN EĞİTİM, KAYGI VE SOSYAL DESTEKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Pınar GÖKÇEN
22- BAĞIRSAK MİKROBİYATASI VE PROBİYOTİKLER

  Özet  
Sebahat KUŞLU
23- ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YÖNELİK HEMŞİRELERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

  Özet  
Tuba KARABEY, Özge YAMAN
24- PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Tuba KARABEY, Özge YAMAN
25- POSTOPERATİF DÖNEMDE TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU KULLANIMI

  Özet  
İlke KARA, Tülay ÇEVİK SALDIRAN, Mehmet DURGUN
26- OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HASTALIK ŞİDDETİNE GÖRE BİYOPSİKOSOSYAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
İlke KARA, Tülay ÇEVİK SALDIRAN, Mehmet DURGUN
27- OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE SERVİKAL EKSTANSÖR KAS TONUSUNUN HASTALIK ŞİDDETİNE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Ümmügülsüm GÜNDOĞDU
28- ANKSİYETE, DEPRESYON VE STRESİN ERGENLERDE UYKU BOZUKLUĞU VE GECE YEME SORUNU ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR İNTERNET ANKETİ SONUÇLARI

  Özet  
Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Uğurcan METİN
29- KURU FASULYE UNU İLE YAPILAN EKMEĞİN DUYUSAL ANALİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Şeyma ÖNCÜ, Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
30- KEFIR SUPPRESSED INFLAMMATION IN THE CRANIAL BONE OF HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP-FED RATS

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER