BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aslı ÇELİK, Filiz ALTUĞ, Ayşe ÜNAL
1- SAĞLIKLI GENÇLERDE KARE ADIMLAMA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN ALT EKSTREMİTE MOTOR PERFORMANS, KAS KUVVETİ VE KAS KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEK-KÖR, RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

  Özet  
Ayfer ÖZTÜRK, Tuğçe ORKUN ERKILIÇ, Havva KAÇAN
2- HEMŞİRELIK ÖĞRENCILERINDE YEME BAĞIMLILIĞI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER / FOOD ADDICTION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG NURSING STUDENTS IN TURKEY

  Özet  
Ayşe Mücella SOYDAN, Nurten ELKİN, Abdullah Yüksel BARUT
3- BAKIM YÜKÜNÜN YAŞLI BAKIMA ETKİLERİ

  Özet  
Azad Gazi ŞAHİN, Hasan YAŞAR
4- PANDEMİ DÖNEMİNDE MASTODİNİ

  Özet  
Aşkın ŞENTÜRK, Bahar DALKIRAN, Burcu AÇIKGÖZ, İlkay AKSU, Osman AÇIKGÖZ, Müge KİRAY
5- TÜKETİCİ YÜZME EGZERİSİZİ UYGULANAN SIÇANLARDA ARI ZEHRİNİN ETKİLERİ

  Özet  
Ceren YILDIZ EREN
6- COVID-19 AŞILAMASI VE GEBELİK

  Özet  
Egemen MANCI, İpek AYDIN
7- COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU OLMA DURUMLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ, PSİKOLOJİK SIKINTILARININ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Erhan KARA
8- KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE İSKELET SAĞLIĞI AÇISINDAN ARTİSTİK CİMNASTİK: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Fadime BAYRİ BİNGÖL
9- COVID-19 STRES DÜZEYİNI ETKILEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Filiz POLAT
10- HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMܒNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ORTOREKSİYA NERVOZA DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Filiz POLAT, Fatma KARASU
11- MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN GÖZÜYLE MENOPOZ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

  Özet  
Hulusi Göktuğ GÜRER
12- SERVİKS KANSER ETKENİ HPV VİRÜS AŞILAMASINA GÜNCEL BAKIŞ

  Özet  
Mehmet Semih DEMİRTAŞ
13- KALICI ORGANİK KIRLETİCİLER VE ÇOCUK SAĞLIĞI

  Özet  
Nazife AKAN, Behire SANÇAR
14- KADINLARIN ÜRİNER İNKONTINANS YAŞAMA DURUMLARI VE İNKONTINANSA YÖNELIK TUTUMLARI: MERSIN İLI ÖRNEĞI

  Özet  
Nurten ELKİN
15- PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

  Özet  
Seda ÇAKMAK, Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN
16- BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA BESLENMENİN ETKİSİ

  Özet  
Serenay BENDER, Başak ÖNEY
17- ADÖLESAN DÖNEMDE BESLENME SORUNLARI

  Özet  
Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK
18- KETOJENİK DİYET VE KETOJENİK DİYETİN EPİLEPSİ VE KANSER ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Umut DOLU, Asiye Filiz ÇAMLIGÜNEY
19- SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KULLANIMININ İZOMETRİK KAS KUVVETİNE ETKİSİ

  Özet  
İsmail Hakkı DEMİR, Deniz ORUÇ, Serap BAYRAM
20- GEMİ ADAMLARINDA YAŞAM KALİTESİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Zeynep BAHADIR AGCE
21- CROSS-CULTURAL ADAPTATION, RELIABILITY AND VALIDITY OF A TURKISH VERSION OF THE OCCUPATIONAL BALANCE QUESTIONNAIRE (OB-QUEST)

  Özet  
Özde DEPRELİ, Zafer ERDEN
22- MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE OMUZ ROTATOR KAS KUVVETİ İLE PROPRİOSEPSİYON DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Özlem Özgür GÜRSOY
23- MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER