BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Sena ÖZ, Emin DEMİR, Figen GÜRSOY, Neriman ARAL
1- ÇOCUKLARDA ÖZBAKIM BECERİLERİNİ İNCELEYEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ, Hamide ZENGİN
2- EK GIDA DÖNEMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

  Özet  
Aslıhan BOLAT, Aysel BÜLEZ, Ayşe KÜRKLÜ, Eda SEVER, Esra KARATAŞ OKYAY
3- KADIN SAĞLIĞINA FARKLI BİR BAKIŞ; GÖÇ PERSPEKTİFİ

  Özet  
Aygül GÜNEŞ, Deniz AKYILDIZ
4- GEBE KADINLARIN GEBELİKLERİ SÜRECİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ YAPMA DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Banu ASLAN YILMAZ
5- YAŞLI BİREYLERDE ELEKTRONİK SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

  Özet  
Dilek SEVİMLİ, Tuğba ULUER, Levent SANGÜN
6- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ALGILADIKLARI SAĞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Ece ALAGÖZ, Gül ÜNSAL
7- İSTANBUL İLİNDE ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Emine DÜNDAR AHİ
8- TYPES AND FREQUENCY OF WORK-RELATED UPPER LIMB MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN HEAVY INDUSTRIAL WORKERS IN THE MARMARA REGION

  Özet  
Emre Batuhan KENGER, Altuğ AYDIN, Tuğçe ÖZLÜ
9- YULAF TÜKETİMININ EGZERSIZ PERFORMANSI ÜZERINE ETKISI

  Özet  
Emre Batuhan KENGER, Berfin Begüm ŞENOCAK, Tuğçe ÖZLÜ
10- YAĞLI KARACİĞER HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ/TEDAVİSİNDE POLİFENOLLER KULLANILABİLİR Mİ?

  Özet  
Fatma BOZGÜNEY, Dilek SEVİMLİ
11- SPOR BİLİMLERİ VE DİĞER FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Fatma GÖRAL,Mustafa YAMAN, Halime ÇELİK
12- KURUBAKLAGİLLER VE GLÜTENSİZ UN KULLANILARAK HAZIRLANAN GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ TARİFLERİN B1 VİTAMİNİ İÇERİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Fatma KESKİN TÖRE, Gülçin NACAR
13- COVID-19 KORKUSUNUN CİNSEL YAŞAM KALİTESİ VE İLİŞKİLERDE MUTLULUK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Fatma KESKİN TÖRE, Yurdagül YAĞMUR, Ebru GÜL
14- KADINLARDA EVLİLİK DOYUMU İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DEPRESYONUN ARACILIK ETKİSİ

  Özet  
Gülnur SARUHAN
15- SAĞLIK ALGISI VE ÖLÇEKLER

  Özet  
Hatice ERKUN DOLKER, Yeliz KAYA
16- İNFERTİLİTE VE UYKU KALİTESİ

  Özet  
Hatice Ezgi DAL, Havva AKPINAR
17- COVID-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRELERİN VİCDANİ ALGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Havva AKPINAR, Selin ÖZÇELİK SAKLAMAZ
18- TÜRKİYE’DE DEPRESYONLA İLGİLİ HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN SİSTEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Medine YÖNDER, Aysel BÜLEZ, Ayşe KÜRKLÜ, Aslıhan BOLAT
19- KADINLARDA BAZI DEĞIŞKENLERİN ÜRİNER İNKONTİNANSA ETKİSİ

  Özet  
Mehmet EFE, Deniz PAMUK
20- “YAŞLI BİR AĞAÇ GIBIDIR” MUŞ İLINDEKI ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ AĞAÇ METAFORU İLE YAŞLILIĞI TEMSILI

  Özet  
Müjde KERKEZ, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
21- BAŞARILI YAŞLANMANIN BELİRLEYİCİSİ: ÇEVRE SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

  Özet  
Müjde KERKEZ, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
22- YAŞLI BİREYLERİ GÜÇLENDİRME VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN ROLÜ

  Özet  
Münevver ERYALÇIN
23- SUÇ TEKRARININ ÖNLENMESİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ MÜDAHALE BOYUTU

  Özet  
Münevver ERYALÇIN, Talip ERYALÇIN
24- DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRECİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM TEMELLİ SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ

  Özet  
Neslihan ARGÜT, Sena Öz, Figen GÜRSOY
25- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ VE SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet  
Nezihe OTAY LÜLE
26- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE ADİPONEKTİN

  Özet  
Nezihe OTAY LÜLE, Meryem ÖZDEMİR PETEK
27- İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN SAPTANMASI

  Özet  
Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, Dilem SAKARYALI
28- PİŞİRME YÖNTEMLERİ İLE KANSER İLİŞKİSİ

  Özet  
Sümeyye Şükran ÇAKMAKCI, Deniz DEMİRCİ, Beyzanur DİKMEN, Berna KARAMANCIOĞLU
29- FİBROMİYALJİ HASTALARINDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYON DÜZEYİ İLE KLİNİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Tuğba UZUNÇAKMAK
30- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ SAĞLIK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Ummahan Miray KANBER, Havva AKPINAR
31- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Şeyda AKÇALI
32- MİMARLIK VE PLANLAMADA YAŞLI DOSTU MEKANLAR İÇİN BİR UZMANLIK ALANI: ÇEVRESEL GERONTOLOJİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Gülnur SARUHAN
1- YAŞLANAN DÜNYA, YAŞLANAN TOPLUM

  Özet  
Nurefşan ÇELİK, Merve GÜRBOĞA, Özlem ÖZAKPINAR BİNGÖL, Derya ÖZSAVCI
2- MEME KANSERİNDE KUERSETIN VE LIPOPROTEINLERIN KARŞILIKLI ETKILERI

  Özet