BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Burcu ATEŞ ÖZCAN, İrem Serra PEKŞEN
1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENME BİLGİSİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Duygu ILGIN, Hayriye Kul KARAALİ, Ozlem OZCAN
2- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SEDANTER ZAMAN VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

  Özet  
Sebahat KUŞLU
3- ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YÖNELİK HEMŞİRELERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

  Özet  
Tuba KARABEY, Özge YAMAN
4- PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Tuba KARABEY, Özge YAMAN
5- POSTOPERATİF DÖNEMDE TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU KULLANIMI

  Özet  
İlke KARA, Tülay ÇEVİK SALDIRAN, Mehmet DURGUN
6- OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE SERVİKAL EKSTANSÖR KAS TONUSUNUN HASTALIK ŞİDDETİNE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
İlke KARA, Tülay ÇEVİK SALDIRAN, Mehmet DURGUN
7- OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HASTALIK ŞİDDETİNE GÖRE BİYOPSİKOSOSYAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Ümmügülsüm GÜNDOĞDU
8- ANKSİYETE, DEPRESYON VE STRESİN ERGENLERDE UYKU BOZUKLUĞU VE GECE YEME SORUNU ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR İNTERNET ANKETİ SONUÇLARI

  Özet  
Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Uğurcan METİN
9- KURU FASULYE UNU İLE YAPILAN EKMEĞİN DUYUSAL ANALİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER