BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Güliz DİRİMEN ARIKAN, Meliha GÜLERYÜZ
1- BESLENMENİN AKTİF YAŞLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet  
Gürhan SUNA, Kenan IŞILDAK
2- SEDANTER KADINLARA UYGULANAN İKİ FARKLI PİLATES EGZERSİZLERİN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL,Gülten HERGÜNER,Çetin YAMAN,Murat KORKMAZ
3- ÖĞRENCİLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE OKUL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ali YILDIRIM, Aycan ÇAKMAK REYHAN
4- BOYUN AĞRILI OLGULARDA “IASTM” TEDAVİSİNİN AĞRI VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayse Hümeyra İSLAMOĞLU, Muazzez GARİPAĞAOĞLU, Hatice SELCEN BİÇER, Duygu KURTULUŞ, Mustafa ÖZTÜRK, Fatma Esra GÜNEŞ, Hayrunisa İÇEN
5- POSTMENOPOZAL VERTEBRAL OSTEOPENİDE DİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN KEMİK YAPIM VE YIKIM BİYOBELİRTEÇLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayşe İNEL MANAV, Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT, Emir İbrahim IŞIK
6- THE EFFECTS OF DUAL TASK TRAINING WITH INTERNET-BASED VIDEOS ON THE COGNITIVE STATUS AND BALANCE OF ELDERLY PEOPLE WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

  Özet  
Begüm ÖZTÜRK, Nuriye ERBAŞ
7- GEBELERDE DURUMLUK ANKSİYETE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ*

  Özet  
Büşra ALKAN
8- 19-30 YAŞ ARASI KADIN VE ERKEK SEDANTER BİREYLERİN SIVI TÜKETİMİNE İLİŞKİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Cihan ADIN, Ali CEYLAN, Elif AYYILDIZ
9- DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİ İÇERİSİNDE GEBELERE SUNULAN FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Derya KAVGAOĞLU, Nurten ELKİN
10- ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE YAKLAŞIMLARI NEDİR?

  Özet  
Derya SİVRİ AYDIN
11- THE ACCURACY OF COLPOSCOPY DIRECTED CERVICAL BIOPSY; ACCORDING TO AGE GROUPS AND GRADE OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

  Özet  
Duygu TOKER, H. Uğur ÖNCEL, Hayrettin MUTLU, Murat AY
12- LEKTİN PROTEİNLERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ; LEKTİNSİZ ÜRÜN GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Emir İbrahim IŞIK, Ayşe İNEL MANAV, Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT
13- AN EVALUATION OF SUCCESSFUL AGING LEVELS OF NURSING HOME

  Özet  
Emir İbrahim IŞIK, Koray SOYGUN, Öykü Ceren KAHRAMAN, Elif Figen KOÇAK
14- THE CORRELATION BETWEEN THE MENSTRUAL CYCLE AND GRIP STRENGTH IN DENTAL STUDENTS

  Özet  
Emre Serdar ATALAY, Güler ATALAY
15- THE EFFECT OF PILATES GROUP EXERCISE PROGRAM ON FUNCTIONAL MOVEMENT SCORES, POSTURE, AND QUALITY OF LIFE IN SEDENTARY WOMEN: A PILOT STUDY

  Özet  
Esra PEHLİVAN
16- SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLER VE EBEVEYNLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Feray GÜNGÖR, Uğur OVACIK, Kübra Nur MENENGİÇ, Merve DİNÇ
17- SAĞLIKLI BİREYLERDE CINSIYETE GÖRE FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYI, DEPRESYON DÜZEYI VE SIGARA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA

  Özet  
Furkan DEMİR
18- SPOR YAPAN VE SEDANTER ADOLESANLARIN BESLENME DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ,
19- SAĞLIK VE BESLENME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hilal DOĞAN, Şehnaz CEYLAN, Nidagül Nur ÖZGAN
20- 3-6 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE BESLENMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Hüsna GÜZEL, Melda SAĞLAM, Serkan PEKÇETİN, Haşim BOYACI
21- ERİŞKİN BRONŞ ASTIMI OLAN HASTALARDA EGZERSİZ KAPASİTESİNİN VE AKTİVİTE ROL YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Kübra ÖZDAMAR, Bülent ELBASAN
22- NUTRİSYONEL ANEMILI ÇOCUKLARDA MOTOR PERFORMANS VE FIZIKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Mahmut ALP
23- FUTBOLCULARDA KOMBİNE ANTRENMANLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK KAPASİTELERİNE ETKİSİ

  Özet  
Meltem AKIN DİKLELİ
24- BİR ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNDE GETAT UYGULAMALARI BİLGİ VE DENEYİMİN DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (İSTANBUL, 2018)

  Özet  
Merve DİNÇ, Kübra Nur MENENGİÇ, Nahide KOÇER, Barkan ESKİLİ
25- SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERDE UYKU KALİTESİ İLE UMUTSUZLUK DÜZEYİ, GÜN İÇİ UYKULULUK HALİ VE EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Muazez KÜÇÜKKAYA, Meral KILIÇ
26- İNFERTİL KADINLARIN İNFERTILITEDEN PSIKOLOJIK OLARAK ETKILENME DÜZEYINE DAMGALANMANIN ETKISI

  Özet  
Nazlıcan ERDOĞAN GÖVEZ, Nilüfer ACAR TEK
27- SOSYAL JETLAG VE KRONOTİPİN BESİN ALIMI VE YEME DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nazmiye KOYUNCU
28- ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARIN DÜŞME NEDENLERİ VE KLINIK SONUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Neyran ALTINKAYA, Kübra Nur MENENGİÇ, Soner ÇAĞATAY, Ediz NECATİ
29- KUZEY KIBRIS’TA YAŞAYAN KÖPEK SAHİPLERININ FIZIKSEL AKTIVITE, UYKU KALITESI VE MUTLULUK DÜZEYININ INCELENMESI: PILOT ÇALIŞMA

  Özet  
Neyran ALTINKAYA, Soner ÇAĞATAY
30- KÖPEKLERDE ORTOPEDİK YARALANMALAR SONRASI FIZYOTERAPI UYGULAMALARI : MULTIDISIPLINER PILOT ÇALIŞMALAR

  Özet  
Nurhayat KORKMAZ, Gürsoy COŞKUN
31- DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ŞİDDET İLE VKİ, AĞRI VE FONKSİYONEL DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Nuriye ERBAŞ, Begüm ÖZTÜRK
32- SEZARYEN SONRASI BİR MODEL DOĞRULTUSUNDA VERİLEN DANIŞMANLIĞIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM KULLANIMINA ETKİSİ

  Özet  
Nursel ŞAHİN, Nilüfer ACAR TEK
33- HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN SAPTANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLAN GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ GEÇERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nurten ELKİN, A.Yüksel BARUT,Derya KAVGAOĞLU
34- ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

  Özet  
Onur BAŞCI
35- KEMAN ÇALAN PROFESYONEL SANATÇILARDA TRAPEZİUS VE STERNOKLEİDOMASTOİD KASLARININ BOYUTUNUN ULTRASONOGRAFİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI VE BOYUN AĞRISI İLE İLİŞKİSİ: ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI

  Özet  
Oya DİRİCAN, Ünal HÜLÜR
36- KADINLARDA KANSER İNSİDANSI VE YAŞAM SÜRELERİ, ANTALYA 2002-2016

  Özet  
Pelin CİN, Nazlı BATAR, Duygu GÜÇLÜ
37- ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ KAFEIN TÜKETIMININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Püren DİLMAÇ
38- ADANA’DA BULUNAN İKİ OKULUN 15-18 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Selvi ÖZTÜRK, Anita KARACA
39- EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PREMENSTRUAL SEMPTOMLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Simge SEZENLER,Nuriye ERBAŞ
40- GEBELERDE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sinem TAŞ
41- YUMURTA TÜKETİMİNİN KOLESTEROL ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Tuğçe ÖZLÜ, Fatma Esra GÜNEŞ
42- FİBROZİS GELİŞMİŞ NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA UYGULANAN DİYET TEDAVİSİNİN FİBROZİS ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Uğur OVACIK, Buket AKINCI, İpek YELDAN
43- SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİN BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE EGZERSİZ ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Uğur OVACIK, Feray GÜNGÖR, Hande SARIAHMETOĞLU, Ela TARAKCI
44- MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Yeliz KARA ALKIR, Nesrin İLHAN
45- ADOLESANLARDA SAĞLIK DENETİM ODAĞI İLE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Yener Emre SEVGİLİ, Çetin SAYACA
46- VÜCUT GELİŞTİRME SPORU YAPAN BİREYLERDE ALT VE ÜST EKSTREMİTE PATLAYICI KUVVET, BEDEN ALGISI VE BENLİK SAYGISININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Yunus Can KOYUTÜRK, Hakan TEKEDERE, Gamze KOYUTÜRK
47- LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARIN TEDAVİSİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN AĞRI DÜZEYİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ

  Özet  
Zehra MARGOT ÇELİK, Hayrunisa İÇEN, Fatma Esra GÜNEŞ
48- PREMENSTRUAL SENDROMU OLAN BİREYLERİN BESLENME DURUMUNUN VE YEME TUTUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ömer Can GÖKSU, Orkun AKKOÇ, Alay KESLER
49- U-17 BASKETBOL VE FUTBOLCULARIN SEZON ÖNÜ VE SEZON SONU FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Şehnaz CEYLAN, Nidagül Nur ÖZGAN
50- LOHUSA DÖNEMİNDEKİ ANNELERİN KENDİLERİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Kübra AYCIL
1- TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE YÖNETİCİ DİYETİSYEN KAVRAMI

  Özet  
Senem GÜNER, Nesrin YAĞCI, Serap ALSANCAK
2- COMPARISON OF THE EFFECTS OF LATERALLY WEDGED INSOLE WITH SUBTALAR STRAPPING AND IN-SHOE LATERAL WEDGED INSOLES IN WOMEN WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

  Özet