KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Çetin YAMAN

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Nigar ÇELİK

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR