KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Nigar ÇELİK

Öğr. Gör. Seda KARAMAN

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

Neyran ALTINKAYA

İsmail YAŞARTÜRK

Uğur OVACIK

Yusuf ÇUHADAR