KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Çetin YAMAN

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Nigar ÇELİK

Dr. Özlem GÜNER

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR