BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kemal ELYELİ, Dilay NECİPOĞLU, Samineh ESMAEILZADEH
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HARİTASI: KUZEY KIBRIS’TA BİR TOPLUMSAL SORUN ANALİZİ
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şiddeti; “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet sorunu ise dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da toplumsal bir sorun olarak devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta 2022 yılına ait kadına yönelik ait şiddet verileri incelendiğine; ülke genelinde toplam 952 suç bildirimi kayıtlara geçmiştir. Kadınların maruz kaldıkları şiddetin; darp, telefonda tahrik edici arama/mesaj ve şiddet kullanma tehdidi gibi çeşitli şekillerle gerçekleştiği ve bölgelere göre bazı şiddet türlerinin diğerlerine göre yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son rapora göre kadınların en çok maruz kaldıkları şiddet türünün 2020 yılında %29.9, 2021 yılında %35.4 ve 2022 yıllında %41.3 oranında gittikçe artan miktarda darp olduğu, 2022 yılında ilk sırada gelen darbı %7.2 ile telefonda tahrik edici arama/mesaj ve %5.8 ile şiddet kullanma tehdidinin takip ettiği aktarılmıştır. 2022 yılında Kuzey Kıbrıs’ta toplam şiddet vakaları içerisinde kadınlara yönelik şiddetin şehirlere göre dağılıma bakıldığında; %34 oranında başkent ve en kalabalık ilçe olan Lefkoşa’da gerçekleşmiştir. Diğer şiddet türlerinin ilçelere göre yüzdelik dağılımı; zorla insan kaçırmanın %83 oranında Lefkoşa’da, cinsel tecavüzün %63 oranında Mağusa’da ve cinsel tacizin %36 oranında Girne’de gerçekleştiği kayıtlara geçmiştir. Sonuç olarak, ülke yönetimiyle birlikte yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının şiddetle müdahale konusunda daha etkili adımlar ve önemler almasının önemi vurgulanmaktadır. ORCID NO: 0000-0001-7666-4282

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, KKTC. 


Keywords: