SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayegl KAYA MREK, Pnar YILMAZ EKER
 


Keywords:TOTAL DZ ARTROPLASTS UYGULANAN BREYLERDE KNEZYOFOBY ENGELLEYEN GRMLER KANITLARIN NCELENMES
 
Total diz artroplastisi gnmzde konservatif tedavinin yetersiz kald durumlarda yaygn olarak uygulanan cerrahi yntemlerden biridir. Hastalarda ar, yrme kstll, fonksiyonellikte ve yaam kalitesinde azalma ve gnlk yaam aktivitelerini yerine getirmede zorlanma gibi durumlarda total diz artroplastisinin olumlu sonular olduu kantlanmtr. Bununla birlikte hareket korkusu olarak adlandrlan kinezyofobi cerrahi hastalarnda sk karlalan bir durumdur zellikle eklem cerrahisi sonras hastalarda kinezyofobi daha sk grlmektedir. Bu alma total diz artroplastisi uygulanan bireylerde kinezyofobiyi engelleyen giriimlerin neler olduunu ortaya koymak amacyla yapld. Aratrma, 2018-2023 yllar arasnda total diz artroplastisi uygulanan bireylerde kinezyofobiyi engelleyen yntemleri inceleyen randomize kontroll almalarn deerlendirmesini iermektedir. almaya dahil edilen yaynlar 9 Ekim 27 Ekim 2023 tarihleri arasnda total diz artroplastisi, total diz protezi, kinezyofobi, hareket korkusu anahtar kelimeleri ile PubMed, Google Scholar, ScienceDirect ve Scopus veritabanlar taranarak elde edildi. Ak eriim izni olan ve dahil edilme kriterlerini karlayan 6 tane randomize kontroll alma incelendi. almada farmakolojik tedavilerin yan sra, bilisel davran terapi uygulamas, elastik bant ve relaksasyon egzersizleri yaptrlmas, hastalara komedi filmi izletilmesi ve meditasyon mzii dinletilmesi, hafif sedasyon yerine derin sedasyon yapan anestetik ajan kullanlmas ve zihinsel sreleri kullanan kademeli motor imgeleme yntemlerinin kullanlmasnn total diz artroplastisi uygulanan bireylerde kinezyofobiyi engelledii sonucuna varld. Elde edilen bu veriler dorultusunda, total diz artroplastisi hastalarnn bakm srecinde kant temelli olan non-farmakolojik yntemlerin kullanlmas nerilmektedir. ORCID NO: 0009-0002-4093-9787

Anahtar Kelimeler: Hareket korkusu, Kanta dayal uygulama, Kinezyofobi, Total diz artroplastisi, Total diz protezi.