SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Smeyye BLEN SEYDOLU, Serkan USGU
 


Keywords:SZEL GERBLDRML LE GRSEL EGZERSZ PROGRAMLARININ FZKSEL UYGUNLUK PARAMETRELER VE KATILIMA OLAN ETKLERNN KARILATIRILMASI
 
Bu alma szel geri bildirimli ile grsel egzersiz programlarnn fiziksel uygunluk parametreleri ve bireylerin katlma olan etkilerini aratrmak amacyla yapld. almaya 18-35 ya aralnda olan 51 sedanter birey katld. Bireyler basit rastgele yntem ile grsel geri bildirim egzersiz grubu (ya ortalamas 20,181,13), fizyoterapist eliinde egzersiz grubu(ya ortalamas 19,941,12) ve ev egzersiz grubu (ya ortalamas 19,931,21) eklinde 3 gruba ayrld. almamzda alt ekstremitede nceden belirlenen egzersiz program 8 hafta boyunca haftada 3 gn olacak ekilde uyguland. 3 set 10 tekrar eklinde balayan egzersizler, 4.hafta banda 3 set 15 tekrar, 8.hafta banda 3 set 20 tekrar eklinde uyguland. Uygulanan egzersiz program; squat, single leg squat, side squat, unilateral step-up ve side step-up olmak zere alt ekstremite kapal kinetik zincir egzersizleri eklindeydi. alma ncesi bireylerin demografik bilgileri ve fiziksel zellikleri kaydedildi. Quadriceps 0-45-90 alarda, gluteus medius, hamstring kaslarnda dinanometre ile kas kuvveti, otur-uzan testi ve topuk-kala mesafesi ile esneklik, flamingo denge testi ile statik denge, Y-denge testi ile dinamik denge, -adm ne ve yana srama testi ile ise eviklik alma ncesi ve sonras deerlendirildi. alma ncesinde gruplarn fiziksel zellikleri ve deerlendirilen tm parametreleri benzerdi (p>0,05). alma sonucunda grsel geri bildirim egzersiz grubunda eviklik ve dinamik denge hari dier tm parametrelerde art grld. (p<0,05). Fizyoterapist eliinde egzersiz yapan grupta eviklik ( adm ne srama) ve dinamik denge hari dier tm parametrelerde art grld. Ev egzersizi grubunda esneklik (topuk-kala mesafesi), eviklik, dinamik denge parametreleri hari dier parametrelerde art grld. Genel olarak bakldnda tm parametrelerde gruplar aras sonular benzerdi. (p>0,05) Ayrca gruplarn katlmna baktmzda, grsel geri bildirimli ya da fizyoterapist eliinde szel geri bildirimli gruplarn egzersize katlm oranlar benzerdi. (p>0,05) Sonu olarak uyguladmz egzersizler, hem szel geri bildirimli fizyoterapist eliinde egzersiz yapan grupta hem grsel geri bildirim egzersiz grubunda hem de ev egzersiz grubunda fiziksel uygunluk parametrelerine katk salamlardr ve gruplar arasnda anlaml farklar olumamtr. Her egzersiz ekli de fiziksel uygunluk parametreleri asndan nerilebilir. "Bu alma birinci srada yer alan tezinden retilmitir. ORCID ID:0000-0002-5910-263X)

Anahtar Kelimeler: Grsel geri bildirimli egzersiz, Ev egzersizi, Fiziksel uygunluk, Szel geri bildirimli egzersiz