SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meryem KOA, Eren Bra OYMAN
 


Keywords:SALIKTA DJITAL DNM EKSENINDE MSDE DENGE BOZUKLUU
 
Dijitalleme a salk alannda devrim yaratmtr. Birok hastaln tehis, tan ve tedavisinde kolaylk salamtr. M-Salk uygulamalar, sanal gereklik, yapay zek, tele-tp, tele radyoloji gibi hastalklarn takibinde erken tan ve tehisinde nemli rol oynamaktadr. Salk alannda dijitalleme obezite, kronik hastalklar, solunum yolu, Multipl Skleroz (MS) gibi birok hastaln tedavisinde kullanlmaktadr. MS, kronik bir hastalk olup merkezi sinir sistemini etkiler ve dnya apnda gen yetikinlerde en yaygn travmatik olmayan sakatlk nedenidir. MS hastal bireyleri sosyal, ekonomik ve psikolojik adan etkilemektedir. MS nedeni ile beyin, spinal kord ve optik sinirlerde meydana gelen lezyonlar hastada denge problemi, yry bozukluu ve dme problemlerine neden olur. Hastaln ilerlemesi ile birlikte Santral Sinir Sisteminin farkl blgelerinde tutulumlar grlr. Motor zayflk, spastisite ve yorgunluun yan sra duyu, koordinasyon, bili, grme ve mesane fonksiyonlarnda da bozukluk meydana gelir. MS kullanlan tbbi tedaviler, ila tedavisi ve fizik tedavi olarak ayrlabilir. Hastaln konvensiyonel tedavisinde kas germe, spastisite inhibisyon yntemleri, kas kuvvetlendirme ve duyu tedavileri uygulanr. Fakat gnmzde teknolojinin gelimesi sayesinde Sanal Gereklik, Yapay Zek gibi teknolojik tedavi yntemleri hastaln tedavisinde kullanlmaktadr. zellikle denge ve yry tedavisinde ayrca ev rehabilitasyon srecinde de Sanal Gereklik tedavisi sklkla tercih edilen bir tedavi yntemidir. almada, MS hastal salkta dijital dnm ekseninde literatrn detayl bir ekilde incelemesi amalanmaktadr. Sonu olarak, salkta dijitalleme MS hastalnn tedavisinde kullanlan yntemlerin gelimesini salamtr. zellikle Sanal Gereklik tedavisi sayesinde hastaln tedavisi hem ev hem rehabilitasyon merkezinde daha kontroll, kolay ve hastann katlmn artracak duruma gelmitir. Salkta dijital dnm bireylerin salk hizmetlerine daha kolay erimiim ve daha etkin salk hizmeti salayarak yaam kalitelerinin artrmtr.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleme, Salkta Dijital Dnm, MS, MS'de Denge Bozukluu