SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Atakan GRGAN, Berna KARAMANCIOLU, Beyzanur DKMEN, Deniz DEMRC
 


Keywords:ELT SPORCULARDA KAS SKELET SSTEM KAYETLERNN KAYGI DZEY VE VCUT FARKINDALII ARASINDAK LKNN NCELENMES
 
Ama: Profesyonel sporcularda kas iskelet sistemi ikayetleriyle kayg dzeyi ve vcut farkndal arasndaki ilikilerin incelenmesidir. Yntem: Aratrma, antrenrleri aracl ile davet edilen, 36 kadn 62 erkek olmak zere 98(ya=23,614,6 yl) sporcu ile online anket yntemi(Google Forms) kullanlarak gerekletirildi. Sporcularn kas iskelet sistemi ikayetleri skandinav Kas-skelet Sistemi Anketi, kayg dzeyleri Spor Kayg lei -2(SK-2), vcut farkndalk dzeyleri Vcut Farkndal Anketi kullanlarak deerlendirildi. Veriler arasndaki iliki Spearman korelasyon testi kullanlarak analiz edildi. Bulgular: Sporcularn vcut farkndalk dzeyleriyle kas iskelet sistemi ikayetleri arasnda anlaml bir iliki bulunamad(p>0.05). Sporcularn somatik kayg dzeyleriyle son 12 aydaki boyun(p<0.05), omuz(p<0.05), srt(p<0.01) ve bel(p<0.05) blgesi ikayetleri arasnda pozitif ynl zayf dzey; el-el bilei(p<0.01) blgesi ikayetleri arasnda pozitif ynl dk dzey anlaml korelasyon bulundu(p<0.05). Sporcularn SK-2 toplam puanyla son 12 aydaki omuz(p<0.05), el-el bilei(p<0.05) ve srt blgesi(p<0.05) ikayetleri arasnda pozitif ynl dk dzey anlaml korelasyon bulundu. Sporcularn vcut farkndalk dzeyleriyle endie dzeyi(p<0.05), arasnda negatif ynl zayf dzey; konsantrasyon dankl(p<0.01) arasnda negatif ynl dk dzey anlaml korelasyon bulundu. Sonu: Sporcularda kas iskelet sistemi ikayetlerinin, somatik kayg faktrleri ile ilikili olduu grlmtr. Endie ve konsantrasyon dankl ve vcut farkndalk dzeyi arasnda negatif bir iliki olduu grlmtr. Sporcularda kas iskelet sistemi ikayetleri btncl deerlendirilmeli, vcut farkndal ve kayg faktrleri de dikkate alnmaldr. (ORCID ID: 0000-0003-1096-309X , 0000-0003-2561-4618 , 0000-0003-2494-480X , 0000-0003-4672-2378)

Anahtar Kelimeler: Ar, Somatik kayg, Endie, Konsantrasyon, Vcut farkndal