SCIENTIFIC PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM 

AÇILIŞ/OPENING

03 ARALIK/03DECEMBER 2020

 

AçılışKonuşması/Opening Speech

Prof. Dr. Çetin YAMAN

KonferansBaşkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:45 – 12:00 (GMT+3)

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)

(SAKARYA APPLIED SCIENCES UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCES – TURKEY)

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA-MALAYSIA)

Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN-INDIA)

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN-PAKISTAN)

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND)

Assist. Prof. Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (HİNDİSTAN-INDIA)

Sayed AHMED (BANGLADES-BANGLADESH)

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                            : 1

Tarih ve Saat/Dateand Time                  : 03.12.2020– 12:00 – 22:30

OturumBaşkanı(Head of Session)       :Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 

Her Bildiri İçin Sunum Süresi Soru/Cevap Dahil 10 Dakikadır!!!!!

 

Ayça BALMUMCU

CORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDE ANTENATAL BAKIMDA GÜNCEL ÖNERİLER

Ayça BALMUMCU, Şenay ÜNSAL ATAN

GEBELİKTE SİGARA İÇMENİN GEBELİK ÜZERİNE ETKİLERİ

Ayşe SALTEKİN, Nural ERZURUM ALİM

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR VE FLAVONOİDLER

Ayşen UYGUN, Songül TEZCAN, Nazlı Dilek ÇALIŞKAN

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF PATIENTS ON CANCER AND CANCER SCREENING METHODS: IN COMMUNITY PHARMACY SETTING

Bilgesu ARPA ALTINEL, Defne KAYA, Haydar SUR

SAĞLIKLI KADINLARDA MENSTRUAL DÖNGÜNÜN FARKLI FAZLARINDA SİRKADİYEN RİTMİN FİZİKSEL PERFORMANSA ETKİSİ

Çetin SAYACA, Esin KADIKÖYLÜ, Eren DEMİRAYAK

HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KISITLAYICI ZORUNLU HAREKET TEDAVİSİ VE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI İLE GELENEKSEL FİZYOTERAPİNİN EL BECERİ PERFORMANSINA ETKİSİ

Cumaali YAVUZ, Mikail TEL

SPORCU BAŞARISINI ETKİLEYEN İÇSEL FAKTÖRLER

Cumaali YAVUZ, Mikail TEL

SPORDA PROSOSYAL DAVRANIŞLAR NASIL ARTTIRILABİLİR?

Cumaali YAVUZ, Mikail TEL

SPORDA ŞİDDETİN NEDENLERİ

Dilara ERDEM, DursunFulya BUĞDAYCI, Mahmut ÇALIK, Aycan ÇAKMAZ REYHAN

FİZYOTERAPİST İLE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE POSTÜR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dilek ERDEM, Hakan YETİMALAR

ANORMAL GELİŞİM GÖSTEREN FETUSLARIN GEBELİK YAŞININ ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE FETAL SAKRAL UZUNLUK

Dilek SEVİMLİ, Beyza Ecem NEVRUZ

BAĞIL YAŞ ETKİSİNİN AZALTILMASINDA FARKLI YAŞ DEĞİŞKENLERİNİN BASKETBOLCULARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Emel BULDUR, Esin KESKİN

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLARDA UYGULANAN NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER VE ÖNEMİ

Emel BULDUR, Esin KESKİN

YENİ CORONAVİRÜS’ÜN (COVID-19) ANNE SÜTÜ VE EMZİRME ÜZERİNE ETKİLERİ

Esin KESKİN , Emel BULDUR

PEDİATRİK HASTALARDA PREOPERATİF AÇLIK SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Esin KESKİN, Emel BULDUR

PEDİATRİK CERRAHİ HASTALARINDA YETERSİZ BESLENME

Fatih GÜR

FİZİKSEL AKTİVİTE ÖLÇEĞİ-2’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

GülfemEzgi ÖZALTIN, Burcu TALU

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA NÖROMUSKÜLER EGZERSİZ PROGRAMININ FİZİKSEL AKTİVİTE VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Güngör ÇOŞKUN, Çetin SAYACA

BOYUN OMUZ AĞRISININ YAŞAM KALİTESİNE, ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİNE, PROPRİOSEPSİYON DUYUSUNA VE BOYUN POSTÜRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

M. Gizem KESER, Aysun YÜKSEL

ESTETİK PERFORMANS SPORLARININ VUCUT AĞIRLIĞINA ETKİSİ

Mehmet Akif ZİYAGİL, Beyza Ecem NEVRUZ

GOOGLE VE YOUTUBE’DA EVDE EGZERSİZ, YÜRÜYÜŞ VE FİTNESS TERİMLERİNİN TÜRKİYE VE DÜNYA’DA ARANMA ORANLARINA KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN ETKİSİ

Mehmet Mete KIRLANGIÇ

KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN GEBELERDE TOKSOPLAZMA GONDİİ, RUBELLA, SİTOMEGALOVİRÜS SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melda BOSTAN, Bengisu GÜLER, Burcu ATEŞ ÖZCAN

ÖZEL BİR LİSEDE EĞİTİM GÖREN ADÖLESANLARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ

MeralTuğba ÇİMŞİR

LAPAROSKOPİ ILK TROKARIN PORT GIRIŞ YERI BITIŞIĞINDE BATIN ÖN DUVARINA DIREKT BARSAK YAPIŞIKLIĞI İZLENMESİ

Muhammet Ali YAVUZDEMİR, Tuba KOLAYLI, TayyibeNur KAYA, Filiz EYÜBOOĞLU

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA HİPOTERAPİNİN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Murat YILDIRIM, Mustafa Erkut ÖNDER, Filiz SİVAS, Kürşat ÖZORAN

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU HASTALARDA KALSİTONIN VE ALENDRONAT TEDAVILERININ ETKINLIKLERININ DEĞERLENDIRILMESI

Nazal BARDAK PERÇİNCİ

YAŞLILIKTA PROTEİN TÜKETİMİNİN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM VE KAN LİPİD DEĞERLERİNE ETKİSİ

Necip Fazıl KILIÇ, Mahmut ÇALIK

AMATÖR KORFBOL SPORCULARINDA THERAGUN UYGULAMASININ DİZ PROPRİYOSEPSİYONU VE ALT EKSTREMİTE FONKSİYENELLİĞİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİ

Neslihan SORAN

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN FİBROMYALJİ TEDAVİSİNDE EGZERSİZ VE BESLENMENİN YERİ

Nilüfer ÖZKAN

YAŞLILIKTA BAZI NUTROSÖTİK MEYVELER KALP SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ?

Nurhan ÜNÜSAN, H. Tuğçe AÇA, Pınar ERDOĞAN, M. Gizem KESER

YETİŞKİN BİREYLERDE OBEZİTE, DEPRESYON VE DUYGUSAL YEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Rabia BAYRAK, Ayla ÜNSAL

0-18 YAŞ ARASI AKUT GASTROENTERİTLİ HASTALARDA ROTAVİRÜS PREVALANSI

Songül TEZCAN

PREVENTION AND MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES DURING COVID-19 PANDEMIC: PHARMACIST'S ROLE

Tuğba ÖZDEMİR, Gülendam KARADAĞ

ENGELLİ BİREY BAKIM VERENLERİNİN RUH SAĞLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Uğur LOKMAN, Aylin AKOĞLU

TÜRKİYE’DEKİ BEŞ YILDIZLI OTEL MUTFAK ÇALIŞANLARININ GIDA ALERJİSİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI

Yağmur OĞUZ, Abdullah Samet ER, Mahmut ÇALIK

ADÖLESAN TENİS OYUNCULARINDA SERVİS HIZI İLE FONKSİYONELLİK, SKAPULAR KAS VE KOR BÖLGESİ ENDURANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İrem ÇELİKEL, Yahya ÖZDOĞAN

COVID-19 SIRASINDA ADOLESANLARDA DEĞİŞEN YEME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

İrem ÇELİKEL, Yahya ÖZDOĞAN

YETİŞKİNLİK OBEZİTESİNİ ADOLESAN DÖNEMDEN KEŞFETMEK

İrem DÜRÇEK

10-19 YAŞ ADÖLESANLARIN GIDA VE BESLENME OKURYAZARLIĞI HAKKINDA: İNCELEME ÇALIŞMASI

Zeynep ÖZÜNAL, Hülya YILMAZ ÖNAL

OKUL ÖNCESİ VE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA İŞTAHSIZLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülperi DEMİR, Zeynep AVAR, Aleyna AKBULUT, Selen BAYSAL, Derya SEVİM, Sevenur SARIKAYA, Fatma APAYDIN

YETİŞKİN KADINLARIN MENSTRUAL DÖNGÜLERİNDEKİ ÖĞÜN DÜZENLERİNİN VE BESİN SEÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, MuhittinTAYFUR

20-49 YAŞ ARASI GEBE KADINLARIN VİTAMİN D DESTEKLERİ KULLANIM DURUMLARI İLE BESLENME VE DEPRESYON DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Sevgi ÖZER, Özlem AŞÇI, Rahşan KOLUTEK

GEBE KADINLARDA EMNİYET KEMERİ KULLANIMI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE YASAK VE KAMU UYGULAMALARIN TOPLUM BİREYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ

COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK ALANINDA UZAKTAN ERİŞİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ SOSYOLOJİK YANSIMASI

Oğuz DÜZ, Murat KORKMAZ, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Mustafa TALAS

UZAKTAN ERİŞİM İNTERNET TEKLONOJİ KULLANIMININ HEKİM VE HASTA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN ERİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE BİREYSEL SPORTİF ATİVİTELERİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYSEL BESLENME TERCİHLERİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYON ALGI BOYUTUNUN İNCELENMESİ

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                            : 1

Tarih ve Saat/Dateand Time                  : 26.11.2020– 12:00 – 18:30 (GMT+3)

OturumBaşkanı(Head of Session)       :Prof. Dr. Mustafa TALAS

                                                               Prof. Dr. Ümran SEVİL

 

Habeeb OLANREWAJU AROYEWUN

NOODLE ADVERTISEMENTS: HEALTH AND EATING HABIT OF CHILDREN

Hassan GHANNAM

LIFESTYLE BEHAVIORS: POPULATION APPROACHES AND PERSONAL IMPORTANCE

Kaikara PISTORIUS

INTERNET ADDICTION AND IMPACTS ON HEART RATE

Emilia MARTIN

PHYSCHOLOGICAL OUTCOMES AND DEPRESSIVE SYNDROMS: FAMILY RELATED ISSUES

Paulina MERKATZ

THE ROLE OF TECHNOLOGY ON MEDICAL NURSING

Nugoon NIMITWANITCH

DECISIONS OF DENTISTS TO REHEARSE IN PRIVATE SECTOR

Lennie BUTLER

INSURANCE POLICY CHANGE THROUGH PROFESSIONALIZM

ChingizANARBAEV

MENTAL HEALTH AND LOGICAL INCONSISTENCY

RistoRAZVIGOROV

SOCIAL MODEL RELEVANCY AND INVESTIGATION OF WEAKNESS

Xavier BLÁZQUEZ

WELLNESS POLICY AND STRATEGY UNDER WELLFARE

Hasana AL-HOSEIN

UNCERTAINCTY AND MENTAL ANALYSIS: CHARACTER PROBLEM, SCIENCE AND PROFESSIONALISM

Umar AL-ABRAHAM

MANAGED MENTAL MEDICAL SERVICES AND PRIVILIDGE

Havika VATTHANA

ENVIRONMENTAL WELLBEING RISK AND RELATIONS TO FINANCIAL MEASURES

Albert VASTENAVOND

PROFESSIONAL COMPETENCE IN VISION CARE DIVISON

Audrey VANCLUYSEN

CARE NETWORK AND SELF CARE GROUPS IMPORTANTANCE

Austin HUNT

RELATIONSHIP BETWEEN NURSING AND HEALTHCARE

Jose MANUEL

CHEMOTHERAPHY TREATMENT AND SOCIAL RELATIONS

Laurensiu COSOVEI

EXPERT CARERS AND THEIR IMPORTANCE ON ADULT CARING

Alexandr STURZA

EXPERT CARERS AND THEIR IMPORTANCE ON ADULT CARING

Alexander ERICKSON

MIDWIFERY AND THEIR ROLE IN MODERN MATENITY CULTURE

Izan GONZÁLEZ

ASSISTANCE IN MANAGING DAILY STRUGGLE: INSTANCE OF MUMS AND SCHOOL CHILDREN

Pridoni BABADISHVILI

CHRONIC ILNESS AND REFLECTIONS ON CORE CONCEPT

Sonia MORTERERO

INTENSIVE CARE UNIT AND SOCIOLOGICAL IMPORTANCE

Indrajeet CHOUDHARY

FOOD CHOICES OF COUPLES: HEALTH OR PLEASURE?

Adrian MESONERO

BREAST CANCER AND RELATIONSHIP TO MEDIA COVERAGE

Daamir AL-SHAMS

SETTING AND INFECTION RELATIONSHIP AND HYPOTHETICAL PROPOSITION

Kamran DAWAR

SATISFACTION OF MOTHERS ON CLINICS PROVIDING THERAPY SERVICES

Jaafar SARABHAI

DANGER APPRAISAL IN CLINICAL GENETICS: CLASSIFICATION THROUGH RISK

Bronte ROBERTS

STORIES ABOUT DISEASES: A CASE FOR FICTION

Sergiusz ORLOSKI

MATERNITY CARE AND HEREDIATERY SCREENING: PREVENTIVE POINTS AND INTENTIONAL DECISIONS

Jamarico ROGERS

NEWS AND REPORTS ABOUT SPORT CANCER

Muunokhoi KOTYAN

LOOKING GREAT AND FEELING BETTER: DYNAMIC RAWNESS

Goytom BENTI

NEED SETTING STANDARDS AMONG WELLBEING EXPERTS

Roshani SHERPA

MENAPAUSE AND ITS FUNCTION IN WOMENS LIFE: DIFFERENCE THROUGHOUT EVERYDAY LIFE

Evie FLETCHER

RESPIRATORY FAILURE AND TREATMENT DECISION: A CASE FOR FUNCTION OF BODY AND SELF

‎Hidjatou ANYENI

ENDORSING AND THE PROTECTION OF CLINICAL INDEPENDENCE

Firəngiz GHARABAGHI

ENDORSING AND THE PROTECTION OF CLINICAL INDEPENDENCE

Bakoč VUKČEVIĆ

HAZARD, ORDINARINESS AND THE FUTURE: VERIFIABLE CORRESPONDENCE OF DANGER IN WELLBEING

Delashaun DEAN

COLONIALISM AND ITS ROOTS ON SOCIOLOGY: CALLING OF MEDICATION

Lorenz SCHMIDT

CONTEMPORARY LEGENDS, GOSSIP AND CONDUCT: SOME DISREGARDED ASSESTS FOR CLINICAL HUMAN SCIENCE

Muneera EL-HUSAIN

IMPERCEPTIBLE LADIES? THE SIGNIFICANCE OF SEXUAL ORIENTATION IN LAY CONVICTIONS

Suhaila ESSA

OBSCURING THE LIMITS: BREASTFEEDING AND MATERNAL SUBJECTIVITY

Janani GODHANIA

NON-BIOMEDICAL SERVICES AND AN EXAMINATION OF A DEVELOPING MARVEL

Kusti MARTTINEN

HOW WE ARE NOT QUITE THE SAME AS THEM: THE WORD RELATED LIMIT TO KEEP IN THE TREATMENT

Husnija HODŽIÆ

THE RESTRICTIONS OF AN EXCHANGE MODEL FOR PERIMENAPAUSAL LADIES

Niambra BRIDGES

EVOLVING FACES: MEDICAL CARETAKERS AS ENTHUSIASTIC PERFORMERS

Worrawut DARAWAN

FRAMEWORK INCITED MISFORTUNES IN STROKE RECUPERATION

Ariana DAVIS

ETHICAL QUALITY SIGNIFICANCE IN THE SOCIAL DEVELOPMENT

Joan BAZTÁN

COLONIZING THE FUTURE: TRANSIENT OBSERVATIONS AND HEALTH-RELEVANT PRACTICES

Guillermo CHARPANTIER

SIMPLY HUMILIATED: FELT AND ORDERED SHAME AMONG GUARDIANS

Niraasha AHIRTHA

ULTRASOUND CHECK, FATHERS AND THE INTENSITY OF VISUAL INFORMATION