BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem TONBULOĞLU
ANNE SÜTÜNÜN İMMÜNOLOJİK İÇERİĞİ VE YARARLARI
 
Anne sütü, bebekleri beslemek, kendilerine özgü bağışıklık sistemleri oluşurken onları hastalıklardan korumak için oluşan biyolojik bir sıvıdır. Anne sütü içeriği salgılandığı dönem, emzirme süresi, annenin diyeti, bebeğin ihtiyacı ve fizyolojik özelliklerine göre değişen bebek için en önemli besleyicidir. Anne sütü karbonhidrat, protein, yağ, vitaminler, mineraller, sindirim enzimleri, hormonlar ve bağışıklık bileşenleriyle beraber biyolojik olarak aktif zengin ürünler içerir. Bu içerikler çözünür proteinler, hormonlar, hücresel elementler ve bunların fonksiyonel ürünleri (sitokinler, kemokinler ve hormonlar), çeşitli peptitler, proteinler, lipitler, oligosakkaritler ve çok sayıda mikroorganizmadır. Anne sütünün biyoaktif içeriği büyüme faktörleri ve immünolojik faktörlerden oluşmaktadır. Anne sütünün immünolojik içeriği bebeğin bağışıklık sistemi gelişimini hızlandırır, savunma kapasitesini arttırır, dolaşım ve endokrin sistemini düzenler, alerji ve diğer bağışıklıkla ilgili hastalık riskini azaltır, ishal gibi enfeksiyoz hastalıklarla savaşır, bebek bağırsak mikrobiyotasını geliştirmektedir. Yapılan epidemiyolojik ve klinik araştırmalarda emzirmenin şigelloz, kolera gibi ishalli hastalıkları azalttığı, virüsler dahil çeşitli mikropların neden olduğu solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruduğu görülmüştür. Anne sütü bileşenleri direkt enfeksiyöz ajanlara karşı hareket eder, yenidoğan bebeğin bağışıklık sistemi gelişimini hızlandırır, savunma kapasitesini arttırır, alerji ve diğer bağışıklıkla ilgili hastalık riskini azaltır. Bu özelliklerle anne sütü anne sağlığı ve bebek sağlığı için önemlidir. Bu derlemede anne sütünün immünolojik içeriğinin değişimi, bebeğin özellikle bağışıklık sistemi üzerine yararları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: anne sütü, immünolojik, enfeksiyon, HMO, bağışıklık, laktoferrin 


Keywords: