BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tunay DİLİCAN, Barış BAYDEMİR
PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKELERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
 
Fiziksel aktivite enerji harcamasını gerektiren ve iskelet kasları tarafından üretilen herhangi bir gönüllü vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır. İnsan metabolizmasının hareket etme ihtiyacından doğan bu temel kavramlar üzerine çalışmalar son dönemde artmıştır. Araştırmalara göre bu hareketlilik pandemi döneminde dünya genelinde değişime uğramıştır. Fiziksel aktivitenin insan metabolizmasına olumlu etkileri bilinmesine rağmen kısıtlamalar nedeni ile insanların hareket edemez hale geldiği düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada pandemi döneminde ülkelerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın konusunu fiziksel aktivite, covid-19, pandemi, spor, egzersiz, hareket, salgın, izolasyon, karantina oluşturmaktadır. Bu anahtar kelimeler aratılarak kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2020-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of Science gibi platformlar kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda pandemi döneminde ülkelerde fiziksel aktivite düzeylerinde azalma söz konusu olduğu tespit edilirken eğitim-öğretim vb. gerekli olan tüm hizmetlerin tamamına yakınının online olarak yapılması nedeni ile hareketsiz bir yaşamın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, covid-19, pandemi, spor, egzersiz.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, covid-19, pandemi, spor, egzersiz. 


Keywords: