SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emel BULDUR, Esin KESKİN
 


Keywords:YENİ CORONAVİRÜS’ÜN (COVID-19) ANNE SÜTÜ VE EMZİRME ÜZERİNE ETKİLERİ
 
2019'un sonunda, Çin'in Hubei Eyaletindeki bir şehir olan Wuhan'da ortaya çıkan Yeni Korona Virüs salgını Şubat 2020 de dünya genelinde bir yayılım göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konu ile ilgili genelge yayınlayarak, 2019 yeni koronavirüs hastalığı anlamına gelen COVID-19 hastalığını tanımlamış ve dünya genelinde pandemi ilan etmiştir. COVID-19 ‘a neden olan önceden 2019-nCoV olarak bilinen virüs, ciddi akut solunum sendromu olan koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak tanımlanmıştır.Yenidoğanlar; immatür bağışıklık sistemleri nedeniyle doğum sonrası asemptomatik bulgu veren, anne ile yakın temas halinde olması nedeniyle yüksek risk grubundadır. COVID-19’un damlacık yoluyla bulaştığı bilinmekte ancak fekal-oral bulaşı gösteren çalışmalar da yer almaktadır. Amerikan Pediatri Akademisi’nin (APA) 2 Nisan 2020’ de COVID-19'lu Annelerden Doğan Bebeklerin Yönetimi ile ilgili bir guideline yayınlamış ve tüm yaştaki çocuklar gibi yenidoğanların da SARS-CoV-2’ ye duyarlı olduğu belirtilmiştir. Anne sütü, hem bebeklere hem de annelere sağladığı kanıtlanmış sağlık yararları nedeniyle tüm bebekler için ideal beslenme olarak kabul edilmektedir. DSÖ, APA, ACOG, Amerika Birleşik Devletleri Önleyici Hizmetler komisyonu ve Türk Neonatoloji Derneği (TND) yaşamın ilk altı ayında bebeklerin sadece anne sütü almalarını ve 6. Aydan itibaren ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşa kadar devam etmesini önermektedir. Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar anne sütünde SARS-CoV-2 olduğuna dair net bulgular içermemektedir. Şüpheli veya kesin COVID-19 olan annelerin bebeklerine anne sütü verilmesi konusunda kesin yargılar yoktur. Bu derlemede, Yeni Coronavirüs’ün (COVID-19) anne sütü ve emzirme üzerine etkileri güncel bilgiler ışığında özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Yenidoğan, Emzirme