SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilara ERDEM, Dursun Fulya BUĞDAYCI, Mahmut ÇALIK, Aycan ÇAKMAK REYHAN
 


Keywords:FİZYOTERAPİST İLE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE POSTÜR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Çalışmanın amacı fizyoterapist ve fizyoterapi öğrencilerinde postür ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Fiziksel aktivite sağlık ve vücut kompozisyonu üzerinde etkilidir. Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin, fiziksel uygunluğu olumlu etkilediği gösterilmiştir. Fizyoterapistlik, bilgi, yetenek kadar; beden gücünün, motor becerilerin uygun bir şekilde kullanılmasını gerektirdiğinden, literatürde fizyoterapistler ve fizyoterapi öğrencilerinin, çalışma postürleri nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıkları açısından risk altında olduğu gösterilmiştir. Yöntem: Çalışmaya fizyoterapi öğrencileri ve fizyoterapistler dahil edilmiş olup, bilinen bir ortopedik, nörolojik veya bilişsel problemi olan ve kas iskelet sistemini ilgilendiren cerrahi geçmişi olan bireyler dışlanmıştır. Katılımcıların 30’u fizyoterapi lisans öğrencisi, 30’u 5 yıldan az tecrübesi olan fizyoterapist, 30’u da 5 yıldan fazla mesleki tecrübesi olan fizyoterapistlerden oluşmaktadır. Postür değerlendirmesi, PostureScreen Mobile (PSM) uygulaması ile yapılmıştır. Telefonun kamera uygulaması kullanılarak katılımcıların ön, arka(koronal düzlem), sağ ve sol (sagittal düzlem) olmak üzere 4 yönden fotoğrafları çekilmiştir. Uygulama geçerli ve güvenilir bir yöntem olup ICC skoru 0,71-0,99 arasındadır. Fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi: Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) kısa formu ile yapılmıştır. Bulgular: Grupların fiziksel aktivite düzeylerine göre postürün parametrelerine bakıldığında, sadece arkadan başın şift değeri (p=0,028), arkadan omzun tilt açısında (p=0,048) ve soldan kalçanın şift değerinde (p=0,013) farka rastlandı, diğer parametrelerde fark bulunmadı. (p>0,05). Sonuç: Eğitime yeni başlayan fizyoterapi öğrencilerinde farkındalık yaratmak için daha çok eğitimler ve egzersiz alışkanlığını kazandırmak yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Postür, Fizyoterapist, Fiziksel Aktivite