SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayça BALMUMCU
 


Keywords:CORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDE ANTENATAL BAKIMDA GÜNCEL ÖNERİLER
 
Dünya genelinde ve ülkemizde hızla yayılım gösteren, ciddi solunum sistemi ve kardiyovasküler yetmezliğe neden olabilen Coronavirüs salgını, tedavisinin olmaması ve ölümcül seyretmesi ile kritik bir öneme sahiptir. Gebelikte değişen fizyoloji ile birlikte gebelerin enfeksiyona daha duyarlı olmaları nedeniyle gebelik riskli bir dönem olarak kabul edilmekte ve bu durum enfeksiyonun klinik önemini arttırmaktadır. Gebeliğin hem anne hem de bebek için sağlıklı devam etmesi, gebelerin gebeliğin başlangıcından sonuna kadar bakım almasını gerektirir. Bu halk sağlığı krizi sırasında, tıbbi bakımın kanıt ve verilerle desteklenerek sağlık profesyonellerinin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Antenatal bakımın organizasyonu için dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları; gebelerin rutin doğum öncesi bakımlarına devam etmesinin sağlanması, sosyal mesafe ve izolasyon önlemleri ile bulaştırıcılığın azaltılması, fiziksel muayenenin gerekmediği zamanlarda görüşmelerin uzaktan (telefon, internet uygulamaları vb..) yapılabilmesi, gebelikte diyabet için uygun taramalara yapılmasının devam edilmesi, randevuları kaçıran gebeleri tespit etmek, desteklemek ve takip etmek için bir sistem oluşturulması, kendi kendine izolasyon veya pozitif test sonucu nedeniyle randevuya gelemeyen gebelere bakımı koordine etmek için bir ebe veya danışmanın atanması, kaçırılan randevuların gözden geçirilmesi ve yüz yüze inceleme gerekliyse yeniden planlanması veya uzaktan bir randevuya dönüştürülmesi olarak belirtilmiştir. Coronavirüs salgını hızla gelişen bir durum olmaya devam etmektedir. Yeni araştırma ve veriler ortaya çıktıkça, klinik bakım önerileri en güncel bilgileri yansıtacak şekilde düzeltilmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Gebelik, Antenatal Bakım