SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilek ERDEM, Hakan YETİMALAR
 


Keywords:ANORMAL GELİŞİM GÖSTEREN FETUSLARIN GEBELİK YAŞININ ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE FETAL SAKRAL UZUNLUK
 
Prenatal bakımın en önemli hususlarından biri gebelik yaşının ve bununla bağlantılı olarak doğum tarihinin belirlenmesidir. Gebelik yaşının doğru belirlenmesi doğru klinik kararlar vermek için sarttır. Ayrıca yüksek riskli gebeliklerde girişim gereken durumlarda tedavinin en önemli öğesidir. Gebelik yaşının saptanmasında ultrasonografinin yararı açıktır. Fakat, ultrasonografi ile gebelik yaşı tayini isabet oranı gebelik ilerledikçe azalmakta, fetal yaş ilerledikçe boyutlar arasındaki değişkenlik giderek artmaktadır. Günümüzde fetal yaş tahmininde kullanılan parametreler en ideal değerlendirme kriterine ulaşmamıştır. Usltrasonografik olarak kullanılan biometrik parametrelerden sıklıkla kullanılanlar sunlardır. CRL, BPD,FL,HC, binoküler mesafe,humerus uzunluğu v.s . Sakrum ölçümünün fetal yaş tayininde kullanılması, ilk kez sherer ve arkadaşları tarafından uygulanmıştır. Fetal yaş tahmininde kullanılan parametrelerin hata payı 3. trimesterde artmaktadır. En çok kullanılan BPD ve FL 30 haftadan sonra gebelik haftası ile lineer uyum göstermezler Özellikle anormal gelişim gösteren fetüslerde BPD , FL ve HC gestasyonel yaşı doğru tahmin edememektedir. Buna karsın sakral uzunluğun anormal gelişim gösteren bebeklerdedi gebelik yaşının tahmin değeri bu parametrelerinkinden yüksek bulunmuştur. Sacrumun ölçülmesindeki kolaylık ve milimetre olarak sakrum uzunluğunun gestasyonel hafta ile uyum göstermesi pratik avantajıdır.Bu çalışmada anormal gelişim gösteren fetuslede sakral uzunluğun ve diğer parametrelerin gebelik yaşı tahmin değeri karşılaştırılmıştır. LGA lı bebeklerin grubunda sakrum ölçümünün pozitif değeri SGA lı grupta saptananınkinden yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar a göre sakrum ölçümü fetusun anormal gelişimden diğer parametrelere göre daha az etkilenmiştir. Bu nedenle gebelik yaşını daha doğru tahmin edebildiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anormal Fetal Gelişim, Sakral Uzunluk, Gestasyonel Yaş