BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yeliz DİNÇER
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
 
Son yıllarda teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla internet tabanlı dijital medya, e-erişim kolaylığı açısından bireyler için popüler bir sağlık bilgisi kaynağı haline gelmiştir, bu açıdan toplum üzerindeki etkilerini anlamak önemlidir. Kadınların dijital medyadan güvenilir ve doğru bilgiye ulaşması, hem kendi sağlıkları hem de aile sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada kadın sağlığı alanında sosyal medya kullanımı ile lgili literatür incelemesi ve literatürde kullanım alanlarına yönelik farkındalık sağlamak amaçlanmıştır. Kadınların sıklıkla sosyal medyayı kullandıkları alanlar; besin seçimi ve tüketimi, beslenme alışkanlıkları, doğum ve postpartum dönem başta olmak üzere aile planlaması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, beden algısı ve estetik ve güzellik şeklinde yoğunlaşmaktadır. Bunların yanı sıra annelik rolleri açısından da kadınlar sosyal medyayı sıklıkla takip ederken, instagram gibi uygulamalarda edilgen konumdan etkin konuma geçtikleri güncel annelik modellerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sosyal medya kullanımının süre ve niteliğinin değiştiği durumlarda internet kullanımı bağımlılık halini alabilmekte, bu durum ise yine kadının ruhsal sağlığı ve aile dinamikleri açısından olumsuzluklar içerebilmektedir. Özellikle gebelik, menopoz gibi kadın sağlığına ilişkin bazı özel dönemlerde kadınların daha fazla bilgi arayışı içerisinde oldukları bilinmektedir. Bir sosyal medya aracı olarak televizyonda yayınlanan çeşitli düzeylerdeki sağlık programlarının da sağlık algısını yükseltmesinin yanı sıra, bazı durumlarda korku ve endişeleri arttırıcı etkileri bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımının ve geliştirilen mobil uygulamaların iyileştirici, geliştirici ve davranış değişikliği anlamında doğru şekilde kullanılması, kadınların sağlık algıları üzerinde farkındalıklarının artmasını sağlamaktadır. Kadın sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin çağa uyum sağlamaları açısından sosyal medyaya hakim olma, yönlendirici ve bilgilendirici uygulamalara kadınları teşvik etme ve bu platformlarda aktif olma gibi sorumlulukları bulunmaktadır. (ORCID ID: 0000-0003-3154-3393)

Anahtar Kelimeler: Kadın, Sosyal Medya, Sağlık 


Keywords: