SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burak Gökay YILDIRIM, Muhammet Burak YAVUZ, Arzu BEKLEN
 


Keywords:TOPLUMUMUZDAKİ DİŞ ETİ HASTALIKLARININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Periodontal hastalıklar kısaca diş etinin iltihabı olarak tanımlanabilir. Hastalığın ‘’gingivitis’’ olarak isimlendirilen ilk hali diş etlerinde renk değişikliği ve kanama gibi bulgular sergilerken, ilerlemiş ‘’periodontitis’’ hali ise kemik yıkımına ve nihayetinde diş kaybına sebep olur. Bir başka ifade ile; periodontitis geri dönüşümü olmayan, ileri derece doku yıkımı ile karakterize diş eti hastalığıdır. Periodontal hastalıklar çiğneme fonsiyonunu etkilemenin yanında, koroner kalp hastalığı, diabetes mellitus, erken doğum gibi sistemik hastalıklarla da ilişkilendirilmektedir. Günümüze kadar periodontal hastalıklarının tanımlanması ve tedavisi için birçok hastalık sınıflaması geliştirilmiştir. Günümüzde 2017 yılında geliştirilen en son sınıflama kullanılmakta olup, bu sınıflama ile yapılmış veriler çok kısıtlıdır. Çalışmamızı 2017 sınıflaması kullanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirdik. 2015-2020 yılları arasında müracaat eden 18 yaşından büyük 7026 hastanın kayıtları incelenerek, dişlerindeki ataşman kaybını, plak tutulumlarını, kanama değerlerini elde ettik. Amacımız güncel periodontal hastalık sınıflamasını kullanarak hastalığın dağılımını irdelemek ve önceki sınıflamalar ile karşılaştırma yapmaktır. Analizler % 95 güven düzeyinde SPSS-20.0 programı kullanılarak yapıldı. Sonuçlar t testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelendi. Sonuçlar, hastaların 3289’unun (%46.8) gingivitis, 3737’sinin (%53.2) periodontitis olduğunu gösterdi. Bu bulgular önceki sınıflamalara dayanarak yapılan sonuçlarla karşılaştırıldığında, toplumumuzdaki diş eti hastalıklarının artarak ve periodontitis yönüne kayarak ilerlediğini göstermektedir. Ayrıca, periodontitis hastalarının sayıca fazla olması, maalesef ki, diş eti rahatsızlıklarının erken dönemde yakalanamadığını ve müdahale edilmediğini göstermektedir. Bu çalışma bizlere, toplumumuzun periodontal hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi ve böylece hem ağız, hem de sistemik sağlıklarının iyileştirileceği konusunda yönlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş eti, Gingivitis, Periodontitis, Halk sağlığı