SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Veysi CİRASUN, Barış BAYDEMİR
 


Keywords:SPORCU BESLENMESİNDE YAZINSAL BİR DERLEME
 
Öz: Sporcu beslenmesi, sporcuların vücutları ve yaptıkları egzersiz ile iş birliği içinde olan bir uzmanlık alanıdır. Sporcularda performansın üst düzeyde olması için antrenmanların yanısıra güncel doğru beslenme stratejilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çalışmada, takım ve bireysel sporlarda mücadele eden sporcuların beslenme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın konusunu sporcu beslenmesi, branşa göre beslenme, sporcunun vücut bileşenlerine göre beslenme, makro ve mikro besin alımları oluşturmaktadır. Araştırmada kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2007-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of Science gibi platformlar kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda bireysel ve takım sporlarında mücadele eden sporcuların başarılı olmak için gerekli olan besinlerden dengeli, yeterli ve sağlıklı bir şekilde alması gerektiği tespit edilmiştir. Farklı spor branşlarında mücadele eden sporcuların hangi besinden ne oranda alması gerektiği ise sporcuların yaşı, cinsiyeti, branşları, antrenmanın süresi, sıklığı, hacmi, tipi ve kapsamı gibi faktörlere göre değişiklik göstermekle beraber her sporcunun kendisine özel bir beslenme programı olmalıdır. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber kalori hesaplamalarının kullanılması sporcular ve kulüplerde çalışan beslenme uzmanlarının işini kolaylaştırabileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Beslenme, sporcu beslenmesi, makro besinler, mikro besinler, sağlık.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, sporcu beslenmesi, makro besinler, mikro besinler, sağlık.