SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Erhan KARA
 


Keywords:KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE İSKELET SAĞLIĞI AÇISINDAN ARTİSTİK CİMNASTİK: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ
 
Giriş ve Amaç: Bu derlemenin amacı, artistik cimnastik (AC) sporunun kemik mineral yoğunluğunu (KMY) arttırıcı etkilerine dair mevcut araştırmaları özetlemek ve kemik mineral kazanımlarını etkileyen olası faktörleri belirlemektedir. AC yoğun ve uzun süren antrenmanlardan dolayı erken yaşta özelleşmeyi gerektirir. Böylece çocukluk ve ergenlik döneminde elde edilen kemik miktarı, KMY ve iskelet sağlığı üzerinde etkili olduğu kabul edilir. Sıçrama gibi kısa süreli egzersizlerin hem kemik sağlığını iyileştirmede hem de kemik kaybının azaltılmasında etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle AC’ te her manevranın önce sıçrama, daha sonra iniş fazı ile sonlandığı düşünüldüğünde, yüksekten zemine sert bir şekilde iniş yapılması, zirve kemik reaksiyon kuvveti üreterek kemik mineral birikimini arttırabilir. Gereç ve Yöntem: Bu derleme araştırılırken PubMed, Elsevier, Scopus, Science Direct ve Google Scholar veri tabanı kullanıldı. Anahtar kelimeler “egzersiz” “direnç antrenmanı” “kuvvet” “sıçrama” “atlama” “artistik cimnastikciler” artistik cimnastik” “yüklenme” “ağırlık antrenmanı” “kemik kütlesi” “kemik mineral yoğunluğu” “kemik mineral birikimi” “kemik dokusu” “cimnastikcilerin kemik yapısı” “cimnastik ve iskelet sistemi adaptasyonu” terimlerinin varyasyonları kombine olarak yazılarak, toplam 24 bilimsel makale incelendi. Sonuç: Yapılan incelemelerin sonuçlarına dayanarak yüksek yoğunluklu mekanik yüklenmeler ile gerçekleştirilen artistik cimnastik antrenmanlarının osteojenik etkisinden dolayı kemik mineral edinimine ve dolayısıyla iskelet sağlığına doğrudan bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra alışılmış antrenman yükü mevcut KMY’nu korurken, yüksek yoğunlukta ve şiddette yapılan dinamik kasılmalar ise KMY’ nun artışında son derece önemlidir. Sonuç olarak KMY ve kemik sağlığı açısından değerlendirildiğinde AC sporunun önemli ölçüde kemik mineral kazanımı ve kemik sağlığı açısından etkili bir spor olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Artistik cimnastik, Kemik mineral yoğunluğu, İskelet sağlığı, Mekanik yüklenme