SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aslı ERGENE SUNKAR, Nur BALCI, Hilal Uslu TOYGAR
 


Keywords:HYALÜRONİK ASİDİN PERİODONTAL DURUM VE HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: DERLEME
 
Amaç: Hyalüronik asit (HA); yüksek moleküler ağırlığı olan, doğal olarak oluşan, sülfatlanmamış bir glikozaminoglikandır. HA, yumuşak periodontal dokularda ve kemik, sement gibi sert dokular içinde yapısal ve fizyolojik bir fonksiyona sahiptir. İnflamatuar yanıtta düzenleyici bir rol oynamalarından dolayı periodontal sağlık ve hastalık açısından merak uyandırıcı bir konu olarak görülmektedirler. Bu nedenle, bu derlemenin amacı bilimsel literatürü hyalüronik asidin periodontal hastalıkların tedavi edilmesindeki rolü açısından sistematik olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu derlemeye 1971 ile 2021 (50 yıl) yılları arasında İngilizce olarak yayınlanan tam metnine erişilebilen, klinik araştırmalar ile derleme makaleleri dahil edilmiştir. Editöre mektup, sistematik derleme, meta-analiz ve vaka raporları incelemeye dahil edilmemiştir. Arama yapılan ana veri tabanları PubMed, EMBASE ve Web of Science’tır. Makaleler için arama anahtar sözcükleri, başlıkta veya özette yer alan hyalüronik asit, periodontal sağlık ve periodontal hastalık terimleridir. Tam metin taraması ve incelemeleri için alınan çalışmaların referans listeleri potansiyel olarak uygun çalışmalar için el ile ayrıca araştırılmıştır. Bulgular: Hyalüronik Asit ve periodontal sağlık/periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi değerlendiren 42 makale içinden toplam 25 (klinik çalışma:20, derleme:5) makale seçilmiştir. Dahil edilen makaleler yıllara göre dağılım açısından değerlendirildiğinde seçili tüm makalelerin 2003 tarihi itibari ile basıldığı ve özellikle klinik çalışma ve derleme makale sayılarının son 10 yılda artış gösterdiği gözlenmiştir. Sonuç: İncelenen makalelerin sınırları dahilinde; bulgular hyalüronik asidin periodontal dokular üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir ve periodontal hastalığın tedavisine katkısının olduğu düşüncesini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hyalüronik Asit, Periodontal Sağlık, Periodontal Hastalık, Periodontal tedavi.