SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burcu AKI DNER, Ejdane COKUN
 


Keywords:GNMZDE YALILIK VE YALI BREYLERN RUH SALII
 
Giri: Yallk, bireylerin yaad evreye adaptasyon yeteneklerinin yava yava azalmaya balamasdr. Yalanmayla birlikte bireyler sadece fiziksel etkinliklerinde azalma yaamazlar. Ayn zamanda toplumsal olarak da bir uzaklama yaar ve kendi i dnyalarna ekilirler. Bu durum, rollerin kayb veya azalmasyla ilgili olup, bireyi toplumsal adan yararl klan olanaklarn da giderek azaltr. Bu nedenle yallar bir takm n yarg ve damgalayc tutumlarla karlaabilir, ayrmcla veya iddete urayabilirler. Ayrca yalnzlk ve ie yaramama duygusu dnemin nemli bir zelliidir ve lm yaamn bir paras haline gelir. Yallk dneminde belirtilen tm bu ve buna benzer olumsuz psikososyal yaam olaylarna maruz kalma yal bireylerde ruhsal sorunlar da beraberinde getirmektedir. Yallk dneminde bireylerde tam bir iyilik halinin salanmas iin ruhsal sorunlarn da gz ard edilmemesi, gerekli salk hizmetlerinin uygulanmas gerekmektedir. Ama: Bu derlemenin amac yallk ve yallkta ruh salnn nemine vurgu yapmaktr. Sonu: Yallkta yan getirdii fizyolojik kayplar, ie yaramama duygusu, lm korkusu ve yalnzlk gibi birok faktr bireylerde ruhsal bozukluklara neden olur. Bireylerde sk grlen ruhsal bozukluklar; uyku bozukluu, renme ve hatrlama gl, demans, depresyon, korku, stres, anksiyete, intihar giriimi, performans kayb, umutsuzluk, fobik bozukluklar, kiilik deiiklii ve alnganlktr. Bireylerin salkl bir biimde yalanmas yalnzca bireysel zellikleriyle deil, kendilerine salanacak destek hizmetleriyle de yakndan ilikilidir. Yal bireylerde ruhsal sorunlar nlemek iin psikodinamik yaklam, destekleyici yaklam, ksa sreli psikoterapi, bilisel-davran yaklam, psikoanalitik psikoterapi, yaam gzden geirme terapisi, dinamik olmayan psikoterapiler, seks terapisi, grup psikoterapileri ve aile terapisi sklkla kullanlmaktadr. Yalanan nfusla birlikte yallara ynelik hizmetlere olan gereksinimler artmakta ve ruh salna ynelik hizmet nemli bir yer tutmaktadr. ORCID NO: 0000-0002-3592-5121

Anahtar Kelimeler: Yallk, Ruh sal, Yal sal