SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayşe ÇAMLİ, Lale Sariye AKAN
 


Keywords:ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YEME BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Öz: Yeme bozuklukları anormal yeme davranışları ve beden imajı kaygıları ile karakterize edilen ciddi psikiyatrik bozukluklardır. Yeme bozukluklarının başlangıç yaşı, orta ve geç ergenlik döneminden erken ergenlik dönemine kaymıştır. Beden imajı bozukluğu, bozulmuş yeme tutum ve davranışlarına neden olabilmekte ve bu durum klinik yeme bozuklukları için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ergenler arasında özellikle fotoğraf tabanlı sosyal medya kullanımının artması ile sosyal medya siteleri ergenlerin güzellik standartları hakkında bilgi edindikleri baskın bir kaynak haline gelmiştir. Ergenlerin sosyal medyada sunulan, kızlar için daha ince, erkekler için daha kaslı görünüm ideallerini içselleştirmeleri ve kendi bedenleri ile idealize edilmiş bedenler arasında fiziksel görünüm karşılaştırmaları yapmaları sonucunda kendilerini yetersiz bulmaları beden imajında bozulmaya, benlik saygısında azalmaya ve vücut memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Yüksek derecede vücut memnuniyetsizliği yaşayan bireylerin, beden imajı kaygısı nedeniyle vücutlarında değişiklik oluşturma arayışında olmaları yeme bozukluklarının görülme riskini artırmaktadır. Sosyal medya sitelerinde yanlış beslenme bilgilerinin ve yeme bozukluğu yanlısı gönderilerin yaygınlığı, beslenme bilgisi için sosyal medyayı tercih eden ergenler arasında yeme bozukluklarının gelişiminde tetikleyici bir rol oynamaktadır. Erken ergenlik döneminde yeme bozuklukları için sosyal medya kullanımın bir risk faktörü olabileceği dikkate alındığında sosyal medya okuryazarlığı gibi ergenlerde sosyal medyanın sorunlu kullanımını azaltmayı amaçlayan müdahale çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Bu derlemenin amacı erken ergenlik döneminde sosyal medya kullanımı ile yeme bozuklukları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Beden İmajı, Erken Ergenlik Dönemi, Sosyal Medya, Yeme Bozuklukları