SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebru ÇAĞIL, İndrani KALKAN
 


Keywords:COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE OBEZİTE VE BESLENMENİN BAĞIŞIKLIK İLE İLİŞKİSİ
 
Dünya genelinde bir çığ gibi büyüyen, bulaşıcı olmayan hastalıklardan olan obezite, bir çok inflamatuar hastalıklar ile yakından ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; BKI değeri 30 ve üzerinde olan bireyler “Obez” olarak sınıflandırılmaktadır. Obezite, son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Covid19 pandemisi için de ciddi bir risk faktörü konumundadır. SARS-CoV-2, hücre yüzeyinde bulunan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) ile bağlanarak hücre içine girmeye çalışır. Bu enzim adipoz dokuda da bulunması sebebiyle obez bireylerin Covid19 hastalığına yakalanma riski daha yüksek hale gelmiştir. TNFa, IL-1, IL-6 gibi sitokinler obez bireylerde yağ dokusu ile beraber daha fazla ortaya çıkmaktadır, bu durum enfeksiyonel hastalıklara karşı bireyleri savunmasız hale getirmektedir. Obezitenin bir başka sebebi sağlıksız beslenme düzeni ve sedanter yaşam tarzıdır. Sağlıksız ve yetersiz beslenme ile besin ögeleri alımı yetersiz kalmaktadır. Sağlıksız beslenme düzeni; bağışıklığı destekleyici, antiinflamatuar, proinflamatuar, antioksidan içeren besinlerin yetersiz alımına sebep olmakta ve vücudu dışardan gelebilecek viral enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirmektedir. Protein alımın yetersiz olması ise hastalık durumunda antikor üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Serbest radikal süpürücü olarak bilinen A, C, E vitaminleri bağışıklık için temel vitaminler durumundayken, Covid19 pandemi döneminde D vitamini, K vitamini, B grubu vitaminleri ve selenyum, çünkü gibi bazı mineraller de ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda fitokimyasallar da bağışıklığa destek olan besin ögeleri olarak bilinmektedir. Covid19 pandemi döneminde, obezitenin sebep olduğu yetersizliklerin önüne geçilmeli, bağışıklığa olumsuz etkisi ortadan kaldırılmalıdır. Yeterli ve sağlıklı beslenme düzeni özellikle salgın döneminde bir yaşam biçimi haline getirilmelidir. Not: Bu çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi , Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Covid19, Bağışıklık, Beslenme, Obezite ve Bağışıklık