BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Gülsen TEKER
TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN TRENDİ
 
Öz: Meme kanseri dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ülkemizde kadınlarda görülen kanserlerin %24,8’ini meme kanseri oluşturmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler, kanser nedenli ölümlerde dördüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Standart’ları kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması amacıyla iki yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı 2009-2019 yılları arasındaki 11 yıllık süreçte meme kanserine bağlı ölümlerin trendini incelemektir. Meme kanserine bağlı ölümlerin sayıları Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) alınmıştır. Her yıl için meme kanserine bağlı kaba ölüm hızları hesaplanmış ve kansere bağlı ölüm hızlarının yıllar içinde gösterdiği değişim Jointpoint 4.6.0.0 programı kullanılarak, Jointpoint regresyon analizi değerlendirilmiştir. Buna göre 2009-2019 yılları arasındaki süreçte Türkiye’de kadınlarda meme kanserine bağlı 38 905 ölüm meydana gelmiştir. Aynı süreçte kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızları yıllık %3,7’lik artış göstermiştir ve bu değişim istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Daha önce ülkemizde yapılan bir başka araştırmada 1987-2008 yılları arasında meme kanserine bağlı ölümlerin yıllık %2,8 arttığı bulunmuştur. Erken teşhis, etkili tedavi yöntemleri ve düzenli taramaların Avrupa’da meme kanserine bağlı ölümleri azalttığı bulunmuştur. Ülkemizde ise meme kanserine bağlı ölümler azalmamakta aksine artmaktadır. Bunun nedenleri ayrıntılı araştırmalarla incelenmeli, ülkemizde meme kanserine bağlı ölümlerin azaltılması için ulusal meme kanseri tarama programının kapsayıcılığı, erken tanı ve tedavi olanakları artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Ölüm, Jointpoint regresyon, Türkiye 


Keywords: