BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet Burak YAVUZ, Nichal SALI, Arzu BEKLEN
SİGARANIN DİŞ ETİ ESTETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş: Dokulardaki bir renklenmenin fizyolojik veya patolojik birikimi pigmentasyon olarak adlandırılır. Ağız içi dokuları içerisinde en sık pigmentasyon görülen doku diş eti dokusudur. Diş eti dokusunun fizyolojik pigmentasyonu temelde, endojen bir pigment olan melanini sentezleyen melanosit hücrelerinin aktivitesine dayanır. Diş etinde siyah veya kahverengi renklenme aşırı melanin salgılanması sonucu fizyolojik olarak meydana gelmektedir. Bu tip fizyolojik hiperpigmentasyon normal ağız içi mukoza yapısını bozmayan, diş etinde yaygın koyu mor renklenme şeklinde ya da düzensiz sınırlı kahverengi tonda görülmektedir. Amaç: Amacımız hastanın sigara kullanmasına bağlı oluşan dişeti renklenmelerinin doğal görünümü olan gül kurusu veya mercan rengine kavuşturulmasıdır. Kapsam: Çalışmamızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine diş eti renklenmesi şikayeti ile başvuran 23 yaşında sistemik rahatsızlığı olmayan kadın hasta anlatılacaktır. Günde 20 adet sigara içme öyküsü bulunan hastanın 4 senedir sigara kullandığı son 1 aydır sigarayı bıraktığı öğrenilmiştir. Bulgular: Hastanın maksiller ve mandibular kesici ve premolar dişlerinin yüzeyini örten yapışık diş etinde sigaraya bağlı kahverengi renklenmeler görülmektedir. Yöntem: 2 seans tedavi planlanmıştır. İlk seansda maksiller dişlere lokal anestezi ile ağrı kontrolü sağlanıp, aeratöre takılı yeşil renkli lobut frez yardımıyla diş eti epitelinin renklenmiş tabakaları uzaklaştırılıp, kirkland ve 15 nolu bistüri ile dişetlerine doğal formu verilmiştir. İyileşme sırasında besin travmasından korunmak için periodontal pat ile kapatılmıştır. 1 hafta sonrasında pat çıkarılmıştır. Aynı işlem 1 hafta sonrasında alt çenedeki renklenmeler için tekrarlanmıştır. Sonuç: Hastamızı 1. Ay ve 3. Ay kontrolleriyle takip ettik, herhangi bir komplikasyon ve rekürrens görülmedi. Diş eti estetiği sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: diş eti, sigara, pigmentasyon 


Keywords: