BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice İKİIŞIK
PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞLI YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE
 
Dünya genelinde COVID-19 nedenli ölümlerin % 95'inden fazlasının yaşlı popülasyonda olması pandemi de özellikle bu yaş grubunu kapsayacak uzun süreli kısıtlamaların alınmasını gerekli kılmıştır. Sağlıklarını korumak amaçlı yapılan sosyal izolasyon nedeniyle yaşlıların, aile üyeleri tarafından ziyaretleri azalmış, sosyal etkileşimleri kısıtlanmış ve fiziksel aktivitelerinde olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Bu derlemede, yaşlı yetişkinlerin sağlık ve yaşam kaliteleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip fiziksel aktivitenin COVID-19 pandemi dönemindeki etkilenimini değerlendirmek amaçlanmıştır. Web of science elektronik veri tabanında "COVID-19" AND "older adult" AND "physical activity" anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 7 makale değerlendirmeye alınmıştır. Makalelerde hedef popülasyon 55-90 yaş aralığındadır. Çalışmalarda hedef popülasyonun COVID-19 salgını sırasında normalden daha az fiziksel olarak aktif olduğu ve daha az egzersiz yaptığı ve daha çok oturduğu bildirilmiştir. Düzenli olarak şiddetli ve orta-şiddetli fiziksel aktivite yapan yaşlı yetişkinler dayanıklılık, depresif belirtiler ve pozitif duygulanım da daha düşük puan almışlardır. Depresif semptomlar ve yalnız yaşamak daha az fiziksel aktivite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayırca kırılganlık arttıkça fiziksel aktivite süresi azalmaktadır. Erkeklerde sosyoekonomik statü arttıkça, kadınlarda ise sosyal katılım arttıkça fiziksel aktivitenin artma olasılığı daha yüksekti. COVID-19'un yayılmasını önlemek için evde kalma ve kendi kendine izolasyon yapma önerileriyle birlikte özellikle yaşlı yetişkinlerde, bağışıklık sistemleri, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını teşvik etmek için evde düzenli ev egzersizleri tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Yaşlı Yetişkin, Fiziksel Aktivite, Egzersiz, İzolasyon 


Keywords: