BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağla PINARLI, Aysel KARADAĞ
KALP DAMAR HASTALIKLARINDA YUMURTA DOST MU, DÜŞMAN MI?
 
Yumurta mineraller, B vitaminleri, yağda çözünen vitaminler ve biyoaktif bileşiklerden zengin kaliteli bir protein kaynağıdır. Yumurtanın besin ögeleri ve biyoaktif bileşik içerikleri teorik olarak kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltmada olumlu etkilere sahip olabilir. Diğer taraftan yumurtanın kolesterol içeriğinin yüksek olduğu bilinmektedir. Yumurtanın yalnızca besin değeri yüksek temel bir gıda olmadığına, aynı zamanda insan sağlığı için büyük ilgi gören birçok biyoaktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve türetilmiş hidrolitik peptitler) içerdiğine dair artan kanıtlar vardır. Yapılan çalışmalar, çeşitli biyolojik aktiviteler sergiledikleri için yumurta proteinlerinde büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır. Öte yandan bir adet büyük boy yumurta yaklaşık 196 mg kolesterol içermektedir. Yumurta tüketiminin yüksek kan kolesterol değerine neden olabileceğine dair doğrudan bir kanıt bulunmasa da, Amerikan Kalp Derneği 2000 yılı Beslenme Yönergeleri Revizyonunda, günlük 300 mg’dan az kolesterol tüketimini tavsiye etmektedir. İlginç bir şekilde 2015-2020 Amerikalılar için Beslenme Rehberi’ne bakıldığında yumurta alımına bir sınır konulmadığı aksine sağlıklı beslenme alışkanlığı olarak yumurta tüketiminin tavsiye edildiği görülmektedir. Araştırmalar, yumurtadan gelen kolesterolün iyi bir şekilde emilmediğini, bu nedenle de kan kolesterol düzeyini belirgin derecede etkilemeyeceğini göstermektedir. Son olarak, yumurtanın kan basıncının kontrolünde potansiyel faydaları olabileceği düşünülmektedir. Yumurtadan türetilen peptitlerin çoğunluğu, potansiyel olarak anjiyotensin dönüştürücü enzimi inhibe edici etkiye sahiptir. Hipertansif sıçanlara oral yoldan uygulanan bu peptitler, kan basıncını önemli ölçüde düşürmeye katkıda bulunmuştur ve bu nedenle kardiyovasküler hastalıkların oluşumunu azaltmada faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yumurta, Kardiyovasküler hastalıklar, Kolesterol 


Keywords: