BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze BOZKURT, Hasan İŞÇİ, Dilek ÖZTAŞ, Abdullah YILDIZBAŞI, Ergün ERASLAN
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞANLARDA SAĞLIK GÖZETİMİ
 
Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ekranlı araçlara maruziyet süremiz artmıştır. Ekranlı araçlar; bilgisayarlar, programlanabilir iş tezgahları, televizyonlar, telefonlar, telgraf cihazları gibi sıralanabilir. Mühendisler, bankacılar, grafik tasarımcıları, editörler, veri işletmenleri, büro çalışanları gibi birçok iş koluna mensup çalışan, ekranlı araçlarla uzun saatler vakit geçirmektedirler. Ekranlı araçlarla çalışan meslek gruplarına ise her geçen gün yenisi eklenmektedir. 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan Covid-19 virüsü sebebiyle birçok ülkede eğitimler online olarak bilgisayarlar üzerinden verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte hem eğitmenler hem de öğrenciler teknolojik iletişim araçları bilgisayar, tablet, telefon gibi ekranlı araçlarla uzun süre vakit geçirmektedirler. Teknolojinin bize sunmuş olduğu bu alternatif çözümün olumsuz etkileri de beraberinde gelmiştir. Ekranlı araçlarla çalışmanın sağlık açısından olumsuz etkileri mevcuttur. Ekranlı araçlarla çalışırken göz ardı edilen ergonomik kurallar bazı meslek hastalıklarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklamaktır. Çalışmamızın ilk kısmında ekranlı araçlarla çalışan kişilerin yaşayabileceği rahatsızlıklardan bahsedilmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında ekranlı araçlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar sunulmuştur. Çalışmamızın son kısmında ise ülkemizin Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci çerçevesinde söz konusu direktif esas alınarak çıkarılan “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekranlı Araçlar, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: