BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet YALÇIN, Barış BAYDEMİR
BASKETBOLCULARDA BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER VE ANTRENMAN METODOLOJİSİ
 
Özet: Bir takım sporu olmasına karşın basketbol, bireysel özelliklerin de hayli ön planda olduğu bir spor branşıdır. Basketbol branşında hızlanmalar, yön değiştirmeler, yavaşlamalar, sıçramalar, ani duruşlar içeren hareketler yer almaktadır. Basketbolda oyuncular oyundan çıkıp dinlendikten sonra oyuna dönmesi mümkündür. Bu nedenle oyuncular dinlendikleri için performanslarını en iyi şekilde sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Antrenörler, oyuncuların performanslarını geliştirmek için oyunculara bu hareketleri içeren antrenman programları uygulamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte basketbol oyunun hızı artmakta ve antrenörler güncel antrenman metodolojilerini takip etmek durumundadır. Bu nedenle çalışmada basketbolculara uygulanan farklı antrenman metotlarının (pliyometrik, direnç, pap, yüksek yoğunluklu interval, vibrasyon, süspansiyon) biyomotor özelliklere etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2005-2020 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google Scholar, PubMed, Elsevier ve Research Gate, YÖK Ulusal Tez Merkezi, IJHS (International Journal of Human Sciences, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) veri tabanları kullanılmıştır. “Basketbol”, “antrenman”, “biyomotorik özellikler”, “farklı antrenman yöntemleri”, “kuvvet”, “dayanıklılık”, “sürat”, “koordinasyon”, “esneklik”, “denge”, “pliyometrik”, “direnç”, “pap”, “interval”, “vibrasyon”, “süspansiyon” terimleri tek tek ve kombine edilerek aratılarak ilgili çalışmalar incelenmiştir. Araştırma sonucunda, basketbol antrenmanlarına ek olarak uygulanan farklı antrenman metotlarının sporcuların biyomotor özelliklerinde performans artışına neden olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Basketbol, biyomotorik özellikler, performans, antrenman.

Anahtar Kelimeler: Basketbol, biyomotorik özellikler, performans, antrenman. 


Keywords: