BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÇAVDAR, Başak ÖNEY
BAĞIRSAK KANSERLERİNDE ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME
 
Kanser genetik ve çevresinin etkisiyle oluşmuş mutlak bir tedavisi olmayan komplike bir hastalıktır. Kanserler içerisinde kolon kanseri 3. sırada yer almaktadır. İnce bağırsak kanseri ise tüm kanserlerin içinde %2,3'ünü oluşturmaktadır. Kanserin oluşumunda kişinin genetiği, yaşadığı çevre ve beslenme tarzı rol oynamaktadır. Hastalığın tedavisinde farmakolojik tedavi ve beslenme tedavisi beraber yürütülmektedir. Kansere bağlı komplikasyonlar, malnütrisyon, kaşeksi oluşmakta ve tedaviyi olumsuz etkilemektedir. Özellikle tat alımında bozulma, halsizlik, bulantı, iştah kaybı, kusma, diyare, konstipasyon, kilo kaybı, ağız mukozitleri, gastrointestinal disfonksiyonları görülmektedir. Yeterli beslenme tedavisi ile hayat kalitesinde iyileşmeyi, sağ kalımının arttırmayı tedavinin başarılı olmasını sağlar. Malnütrisyonun taranması için kilo kaybının sorgulanması, biyokimyasal verilerin, beden kitle indeksinin, besin tüketiminin ve fiziksel aktivitesi takip edilmelidir. Malnütrisyonun varlığını anlayabilmek için Nütrisyonel Risk İndeksi (NRİ), Nütrisyonel Risk Tarama-2002 (NRS-2002), Subjektif Global Değerlendirme (SGD), Patient generated subjective globaly assessment (PG-SGA) testlerinden biri uygulanır. Malnütrisyon varlığında nütrisyon tedavisi olarak oral, enteral ve parenteral beslenme uygulanılabilmektedir. Kanser hastaları için alınması gerekli olan enerji miktarı, protein ve sıvı miktarları hastanın durumuna göre değerlendirilmelidir. Öncelikle oral beslenme tercih edilir eğer yetersiz gelirse enteral beslenmeye geçilir. Parenteral beslenmeye enteral yetersiz kaldığında destek olarak veya gastrointestinal disfonksiyonunda tercih edilir. Enteral beslenme gastrointestinal sistemi koruduğu için daha çok tercih edilir. Kılavuzların rehberliğinde enteral ve parenteral beslenme tedavisi sürdürülmelidir. Bu çalışmada bağırsak kanserlerinde enteral ve parenteral beslenme tedavisinde nelere dikkat edilmesi nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak kanseri, Enteral beslenme, Parenteral beslenme 


Keywords: