SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Cihad KISA, Zehra ÖZDEMİR
 


Keywords:REKREATİF AKTİVİTELERİN DOWN SENDROMU VE OTİZİMLİ BİREYLER ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Rekreasyon, bireylerin boş zamanlarında istek ve arzularını özgürce yerine getirebilmek amacıyla gönüllü olarak katıldıkları deneyim veya gerçekleştirdikleri aktivitelerdir. Bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılmaları yaşam kalitesini artırarak, yaşam memnuniyetini pozitif olarak etkilemekte ve bireylere çeşitli fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden yararlar sağlamaktadır. Özellikle boş vakit deneyimleri olarak gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler çocukların ve yetişkinlerin yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmeleri, sosyalleşmeleri, özgüven kazanmaları, kendi kendine yetebilmeleri, destek görme ve muhtemel fiziksel sorunların ortadan kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. Engelli bireylerin topluma adaptasyonunun sağlanması amacıyla her türlü gelişim süreçlerinde, özel eğitim programları çerçevesinde beden eğitimi ve sporun etkili olduğu bilinmektedir. Spor eylemleri bireylerin psikolojik ve sosyolojik olarak gelişimine katkı sağlayan eylemlerdir. Sportif eylemlerin aracılığı ile ahlak eğitimi, sevme duygusu, paylaşma duygusu ve saldırganlığı kontrol etme gibi kişiler arası sosyal ilişkileri düzenleyecek ortam ile yöntemler sağlanabilmekte ve uygulamalar yapılabilmektedir.Bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılmaları yaşam kalitesini artırarak, yaşam memnuniyetini pozitif olarak etkilemekte ve bireylere çeşitli fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden yararlar sağlamaktadır. Özellikle boş vakit deneyimleri olarak gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler çocukların ve yetişkinlerin yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmeleri, sosyalleşmeleri, özgüven kazanmaları, kendi kendine yetebilmeleri, destek görme ve muhtemel fiziksel sorunların ortadan kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada rekreasyon faaliyetlerinin dowm sendromlu ve otizimli bireylerin fiziksek gelişimine, pskolojik gelişimine ve sosyal gelişimine ne denli etkisi olduğu araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Down Sendromu, Otizm