SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meryem ERDOAN
 


Keywords:PREMENSTREL SEMPTOMLU KADINLARDA YOGANIN ETKSNN NCELENMES
 
reme andaki kadnlarda premenstrel semptomlar (PMS), nemli rahatszlklara yol amaktadr. Salkl bir yaam tarz, PMS semptomlarn ynetmenin ilk admdr. PMS ynetimi, mevcut tedavi seeneklerinin kstl etki boyutlar nedeniyle hala gelimektedir. PMS'de teraptik mdahale olarak yoga, aratrmaclar arasnda son zamanlarda en dikkat ekici yntemlerdendir. Ama: Derlemenin amac PMSli kadnlarda yogann etkinliinin aratrma makaleleri incelenerek deerlendirilmesidir. Gere Yntem; Gerekli aratrmalar yaplarak aratrma makaleleri ve literatr dorultusunda hazrlanm derlemedir. randa 20-45 ya aras PMSli kadnlarda yaplan bir almada, yoga yapan kadnlarda diyastolik kan basnc ve depresif durumu anlaml derecede azalmtr. randa yaplan baka bir almada yogann PMS semptomlar zerinde nemli etkileri olduu ve bel ars, anksiyete ve yorgunluk younluunu nemli lde azalttn belirlenmitir. Baka bir alma PMSli kadnlarn PMS semptomlar ile dem dzeyinde belirgin dzeyde azalma olduu saptanmtr. Adlesan dnemdeki PMS semptomlar zerine yogann ar, su tutma, otonomik reaksiyonlar, olumsuz etki, konsantrasyon bozukluu, davran deiiklii, uyarlma semptomlarnda kontrol grubuna gre istatistiksel olarak anlaml bir azalma olduu belirlenmitir. Pal ve ark (2022) sistematik review ve meta-analiz sonucuna gre; PMS ynetiminde yogann faydal olduu bulunmutur. Bu fayda, fiziksel alt alan dnda PMS'nin tm alt alanlar ayr ayr incelendiinde de grlmtr. almalarda ve literatrde grld gibi yogann PMS semptomlarnn azaltlmasnda etkisi aktr. Fakat lkemizde hala alternatif bir tedavi olarak yoga uygulamas olduka snrldr. Yoga uygulamas veya PMSli hastalarn yogaya ynlendirilmesinde salk profesyonelleri ve zellikle hemireler byk nem tamaktadr. Hemireler bu konuda nclk edebilirler. (ORCID ID: 0000-0002-3150-5656)

Anahtar Kelimeler: Premenstrel sendrom, yoga, kadnlar.