SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet Akif ZİYAGİL, Beyza Ecem NEVRUZ
 


Keywords:GOOGLE VE YOUTUBE’DA EVDE EGZERSİZ, YÜRÜYÜŞ VE FİTNESS TERİMLERİNİN TÜRKİYE VE DÜNYA’DA ARANMA ORANLARINA KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN ETKİSİ
 
Bugün, COVID-19 pandemisi insan sağlığını ve sosyal yaşamı tehdit etmekte ve bu bağlamda fiziksel aktivite ve egzersiz yapma alışkanlığının sürdürülebilmesinin önemi giderek artmaktadır. Böylece, bu çalışma, Türkiye ve Dünya’da evde egzersiz, yürüyüş ve fitnes terimlerinin Google ve Youtube’da aranma oranlarına koronavirüs pandemisinin etkisini belirlenmesini amaçlamaktadır. Türkiye ve Dünya’da 2019 ve 2020 yıllarında tüm kategoriler seçeneğinde, Google web ve Youtube aramalarında evde egzersiz, yürüyüş ve fitnes terimlerinin aranma oranlarının sunulan değerleri ile belirli bir bölge ve zaman için grafikteki en yüksek nokta ile göreli bir aramaya yönelik ilgi gösterilmiştir. Grafikteki 50 değeri yarı popüler olmayı ifade ederken “0” skoru zirveye göre %1’den daha küçük bir değeri göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, fitnes teriminin yürüyüşten daha çok arandığını göstermektedir. YouTube aramalarında ise Dünya’da pandemi öncesi dönemde düşük seviyede olan yürüyüş ve fitnes terimleri pandemi döneminde yüksekken ve Eylül ayından itibaren düşüş eğilimi sergilemişlerdir. Dünya’nın aksine, COVID-19 pandemisi döneminde Türkiye’de yürüyüş teriminin aranma oranları azalırken evde egzersiz ve fitnes terimlerinin aranma oranları kısa süreli artış göstermiştir. Sonuç olarak, koronavirüs pandemisi ile Google Web’de yürüyüş ve fiziksel uygunluk terimlerinin aranma oranlarının ortalaması Dünya’da azalırken Türkiye’de artmaktadır. Dünya’dan farklı şekilde Türkiye’de, Youtube’da evde egzersiz terimin aranma oranları pandeminin başlangıcında artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs pandemisi, Evde Egzersiz, Yürüyüş, Fiziksel Uygunluk, Google, Youtube.