SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayça BALMUMCU, Şenay ÜNSAL ATAN
 


Keywords:GEBELİKTE SİGARA İÇMENİN GEBELİK ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Gebelik sırasında sigara içme birçok ülke de önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Gebe kalmadan önce sigara içen kadınların çoğunluğunun gebe kaldıklarında da sosyokültürel ortamlara göre farklılık gösteren oranlarda sigara içmeye devam ettikleri bildirilmektedir. Gebelikte sigara içen kadınların tespiti gebe kadınların kendi bildirimi ile olduğu için doğru sigara içme oranlarının elde edilmesi zor olmaktadır. Mevcut literatür, prevelansı olduğundan düşük olan, kendi kendine raporlanan sigara içme oranlarını yansıtmaktadır. Sigarasız bir gebelik hem anne hem de bebek için hayati önem taşımaktadır. Gebelikte sigara içilmesi veya pasif sigara içiciliği, fertilite başta olmak üzere gebeliğin bütün dönemlerini, fetüsün gelişimini, doğumu, doğum sonrasında bebek gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gebelikte sigara içme; hipertansiyon, preklampsi/eklampsi, erken membran rüptürü, plasenta previa, ablasyo plasenta, artmış düşük riski, prematüre doğum gibi obstetrik komplikasyonlar, akciğer hastalıklarının artışı, nörotoksitite, ölü doğum, ani bebek ölümü sendromu, fiziksel ve bilişsel gelişimde gerilik gibi fetal komplikasyonlara neden olabilmektedir. Gebelik sırasında sigara içme, gebelikte maternal ve fetal sonuçlar için önemli bir risk faktörü olmaya devam edecektir. Sağlıklı bir anne ve bebek için gebeliğin başlangıcından itibaren sigara dumanına maruziyetin engellenebilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle hemşireler, prenatal ve postnatal dönemlerde kadınlarla düzenli ve etkili iletişim kurarak kadınların sigara alışkanlıklarını değerlendirmeli, sigara dumanına maruz kalmayı gözlemlemede ve kadınların sigarayı bırakmaya yönelik başarılarını desteklemede aktif olarak rol almalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Sigara, Hemşirelik.