BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem TAŞ
YUMURTA TÜKETİMİNİN KOLESTEROL ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amerikan Kalp Birliği 1970’li yıllarda yumurta tuketiminin sınırlandırılması ve diyetsel kolesterol alımının belirli duzeyde tutulması gerektiğini onermesine rağmen, bugun aynı birlik kolesterol alımının günde ≤300 mg olması durumunda insanların günde bir yumurta tüketilebileceğini bildirmektedir.Yumurtanın kan kolesterolunu etkilemediği bilimsel calışmalarla gözlenmiştir. Doymuş yağ alımını azaltmak, serum kolesterol düzeylerini düşürmek için önerilen temel beslenme stratejisidir ve bu strateji sıklıkla yumurta tüketiminde bir azalmaya neden olmuştur. Bununla birlikte, diyetteki diğer hayvan protein gıdaları için yumurtaların yerini alması, düşük yoğunluklu lipoprotein kolestrol (LDL) üzerinde küçük değişiklikler yapabilir ve sonuç olarak, yumurta tüketiminin diğer protein açısından zengin gıdalara benzer şekilde düşünülmesi gerekebilir. Metabolik çalışmalar Diyet kolestrolünün serum kolesterol konsantrasyonlarının belirleyici bir belirleyicisi olduğunu göstermiştir; diğer çalışmalar, halihazırda ılımlı miktarda kolestrol içeren diyetlere yumurta eklendiğinde serum total-kolesterol konsantrasyonundaki değişiklikleri tespit etmeyi başaramamıştır. Bu anlamda, yumurtaların serum kolesterol düzeyleri ve kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkilerini araştırmak için büyük araştırmalar ve hatta meta-analizler yapılmaktadır ve çok farklı sonuçlara varılmıştır. Bazı yazarlar, yumurtalardan elde edilen kolestrolün önemli bir risk faktörü olabileceğini belirtmektedir. (KVH ve diyabet gibi kardiyometabolik hastalıklar için).Yüksek yumurta tüketiminin genel nüfusta güvenli olduğuna dair epidemiyojik çalışmalar yapılmıştır.(12) Bu popülasyondaki yumurta tüketimi erkeklerde haftada 0 ila 24 yumurta, kadınlarda haftada 0 ila 19 arasında değişen oranlarda ortalama yumurta tüketimi erkeklerde haftada 5.9, kadınlarda ise haftada 3.8 idi. Sonuçlar, tüm nedenlere bağlı mortalite, toplam koroner kalp hastalığı, miyokard enfarktüsü veya angina pektoris ile birlikte tüketilen yumurta sayısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gösterdi. Üstelik, düşük yumurta tüketimine karşı düşük, kan kolesterol seviyesinde herhangi bir etki yapmamıştır. Bu bulgu, aynı dönemde (1970'lerin sonunda) yürütülen müdahale çalışmalarının verilerini desteklemiştir ve genel popülasyonda yumurta beslenmesinin hiçbir etkisi yoktur. Önemli olarak, Framingham çalışması ayrıca yumurta veya kolesterol alımının tek başına değil, bir kişinin tüm diyet alımına odaklanması gerektiğini önerdi; zira yumurta veya kolesterol alımının tertillerine göre dolaşan kolesterol dağılım eğrileri az çok aynıydı. Bu çalışma, daha sonra yürütülen diğer birçok büyük epidemiyolojik araştırmalar tarafından desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolesterol, Yumurta Tüketimi, Düşük Kolesterollu Yumurta 


Keywords: