BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem ÇELİKEL, Yahya ÖZDOĞAN
YETİŞKİNLİK OBEZİTESİNİ ADOLESAN DÖNEMDEN KEŞFETMEK
 
Adolesan dönem ve çocukluk döneminde görülen obezite oranı 21.yy’ın en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Adolesan dönemde aşırı kilo ve obezite, yetişkinliğe kadar devam etme eğiliminde olan olumsuz kardiyometabolik profillerle ilişkilidir. Tip-2 diyabet, kronik hastalıklar ve kanser riskini önemli ölçüde arttıran obezite, adolesan dönemde olduğu kadar yetişkinlikte de giderek artış göstermektedir. Obezitenin genetik ve ailesel bileşenleri olmasına rağmen, çevresel faktörler obezitenin ortaya çıkmasında baskın faktörlerdendir. Yapılan çalışmalar adolesan dönemde alınacak sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile yetişkinlikte obezite riskinin büyük ölçüde azaltılabileceğini göstermiştir. Bu derlemenin amacı yetişkinlikte görülen obezitenin adolesan dönemden kaynaklanan etkilerini belirlemek ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik önerilerde bulunmaktır. Benzer konuda yapılmış birincil araştırmalardan ortaya çıkan ikincil veriler çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Bu veriler; obezite, adolesan dönem obezitesi, meta-analiz, obezitenin komplikasyonları, obezitenin endikasyonları gibi anahtar kelimeler kullanılarak elektronik bilimsel veri tabanlarında yapılan taramalar sonucunda elde edilmiştir. Adolesan dönemde değişen adipozite oranları obezite için artan risk faktörlerinin sebeplerinden biridir. Obezitenin komplikasyonlarını azaltmanın ve halk sağlığına olan yükünü hafifletmenin etkili bir yolu obeziteyi erken dönemde keşfetmek, ona uygun sağlık politikaları geliştirmekten geçmektedir. Bu sebeple adolesan dönemde alınabilecek önlemler yetişkinlikte obezite oranını kontrol almada etkili olabilmektedir. Ayrıca günümüzdeki adolesan obezitesine bakarak gelecekteki obezite insidansına yönelik tahminlerde bulunmayı da sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adolesan Dönem Obezitesi, Obezite, Yetişkinlik, Ergenlik 


Keywords: