BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İmran SAKA, Dilek ÖZTAŞ, Aytunç ATEŞ
YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI İLE BİYOLOJİK TEHDİTLER KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK
 
Biyolojik ajanlar insanları, hayvanları ve bitkileri öldüren ya da hastalanmalarına sebep olan organizmalar ya da bu organizmaların ürettiği zehirli maddeler (toksinler) dir. Biyolojik tehditler; biyolojik ajanların ve emniyetsiz laboratuvar prosedürleri gibi koşulların oluşturduğu tehditlerin tümüdür. Bu tanım; doğal oluşumlu biyolojik hastalıkları (bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan), çevrede bulunan ya da hayvanlarda teşhis edilmiş, insanlara da bulaşma olasılığı olan biyolojik ajanları, biyolojik ajan içeren ya da yayan silahları (biyolojik silahlar), biyolojik ajanlarla yapılan terör saldırılarını (biyoterorizm) kapsamaktadır. Biyolojik saldırı biyolojik ajanların insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalığa ya da ölüme sebep olmak için kasten çevreye yayılmasının sağlanmasıdır. Bu ajanlar doğada mevcut olup hastalık yapma kabiliyetlerini arttırmak, mevcut ilaçlara dirençli hale getirmek ya da çevrede yayılma yeteneklerini arttırmak üzere değişikliğe uğratılabilmektedir. Tespit edilmeleri son derece zor olduğundan ve hastalığa sebep olmaları zaman aldığından teröristler tarafından tercih edilmektedirler. Şarbon, ebola virüs gibi hastalıklar biyolojik tehditler için örnek olarak gösterilirken, bugün dünyayı etkisi altına almış olan koronovirüsün biyolojik tehdit boyutu, insanların kafasında bir soru işareti oluşturmaktadır.Kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditlerin tümünde olduğu gibi biyolojik tehditlerde de afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında alınması gereken bir dizi tedbir vardır. Afet öncesinde, ikaz ve alarm işaretlerini öğrenmek, ilk yardımın esaslarını öğrenmek, afet ve acil durum çantası hazırlamak, aile afet ve acil durum planını yapmak önceliklidir. Bu çalışmada, dünyanın maruz kaldığı Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) afetinden yola çıkarak biyolojik tehditlerin afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında alınması gereken tedbirler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Tehditler, Yeni Koronavirüs Hastalığı, Korunma 


Keywords: